S hojo do razsvetljave

plosceZa razsvetljavo v nakupovalnem središču Westfield Stratford City Shopping Centre bodo po novem skrbeli kar obiskovalci. Po dveh letih testiranja in neštetih nagradah v Veliki Britaniji je podjetje Pavegen, zasluženo za izdelavo posebnih plošč, ki kinetično energijo pretvarjajo v energijo za razsvetljavo in podobne namene, dobilo prvo komercialno naročilo.

Za razsvetljavo centra bodo odslej poskrbeli obiskovalci centra, medtem ko bodo vstopali v center. Vsakič, ko nekdo stopi na Pavegenovo ploščo, se ta ugrezne za 5 mm, kar je dovolj, da se kinetična energija pretvori v električno. Ekološke Pavegen plošče so narejene iz nerjavečega jekla, recikliranih polimerov in nizkoogljičnega betona. Zgornja površina je izdelana iz rabljenih gum za tovornjake, zaradi katerih je zelo odporna in trajna.

Povzeto po: Energija doma
Foto: Pavegen.com

Decembra mesta žarijo tudi ponoči

Nočni sprehod skozi prestolnico v veselem decembru je kljub mrazu lahko pravi užitek. Temo so pregnale novoletne lučke, ki nam kljub nočnemu mraku in pastem noči, dajejo občutek varnosti. Prejšnji teden smo zapisali nekaj ugotovitev anketne raziskave, ki smo jo v zvezi z varčnejšimi LED svetili naslovili na občine. Ogromna količina okraskov pa je v nas zbudila tudi zanimanje o tem, koliko okraskov je pravzaprav obogatilo drevesa in poslopja hiš, koliko ur dnevno so prižgani, kakšna je posledično poraba energije in nenazadnje, koliko občinskega denarja smo davkoplačevalci za to namenili, ne da bi nas po tem kdo vprašal….lucke

Anketni vprašalnik smo poslali vsem slovenskim občinam, nanj pa se jih je odzvalo slabih 15 %. Polovico anketiranih jih šteje manj kot 3000 prebivalcev, 20 odtotkov vprašanih občin ima med 3000 in 10000 ter 35 odstotkov jih ima več kot 10000 prebivalcev. Izmed mestnih občin se je odzvala edino MO Celje, vse ostale pa so naš vprašalnik ignorirale vključno s prestolnico, tako da se za sodelovanje zahvaljujemo predvsem manjšim občinam, ki so si vzele nekaj minut za izpolnitev ankete.
Večina slovenskih občin je novoletne lučke prižgala v prvem decembrskem tednu in jih bo ugasnila v prvi polovici januarja. Več kot polovica občin ima razsvetljavo prižgano od 8 do 10 ur na dan, le nekaj jih ima manj kot 8 ali več kot 12 ur dnevno. 75 % občin je odgovorilo, da bodo uporabile manj kot 2500 metrov novoletnih okraskov in da je ta količina enaka lanskoletni, pri 15 odstotkih je večja zaradi dopolnitve starih zalog, pri ostalih 10 ostotkih pa je manjša predvsem zaradi dotrajanih okraskov in varčevanja.
Z navedeno količino bo 80 % vprašanih občin poskrbelo tudi za okrasitev podeželja, ostale pa ne skrbijo za podežlje. Dobrih 60 ostotkov občin, ki so imele podatek o porabi električne energije, so navedle porabo manj kot 10000 kW, kar je v primerjavi z Ljubljano, ki je lani porabila 26400 kW, precej manj, manjšo porabo električne energije pa pričakuje le 10 odstotkov vprašanih občin.
Ob vseh teh podatkih o novoletni razsvetljavi nas je seveda zanimala tudi finančna stran decembrskega projekta. 65 % občin je za celotno izpeljavo novoletnega okraševanja, v katerega je vključeno nakup novih okraskov, montaža in demontaža svetil, poraba električne energije in morebitne prireditve, namenilo manj kot 5000 evrov, le ena občina bo namenila več kot 20000 evrov, ostale pa manj kot 15000 evrov

Slovenske občine in novoletno okraševanje

drevescek-3Bližajoči božično-novoletni prazniki, okraševanje in novoletna razsvetljava s seboj prinesejo čarobnost decembrskega medenega vonja in prijetne svetlobe. A soj vseh nepreštetih lučk na drevesih in razkošni, dolgotrajni ognjemeti terjajo svoj davek na okolje. Zato smo se po različnih slovenskih občinah pozanimali, kakšna bo njihova novoletna okrasitev.

Večina slovenskih občin bo novoletne lučke prižgala v prvem decembrskem tednu in jih ugasnila v prvi polovici januarja, uporabile pa bodo manj kot 2500 metrov novoletnih okraskov, s katerimi bo 80 % vprašanih občin poskrbelo tudi za okrasitev podeželja. Več kot polovica občin ima razsvetljavo prižgano od 8 do 10 ur na dan, le nekaj jih ima manj kot 8 ali več kot 12 ur dnevno. Občine, ki so imele podatek o porabi električne energije, so navedle porabo manj kot 10000 kW, kar je v primerjavi z Ljubljano, ki je imela lanskoletno porabo 26400 kW, precej manj.