Posts Tagged ‘smeti’

6 marec

Javno podjetje Snaga okrepljeno zbira nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo

elektronika Javno podjetje Snaga okrepljeno zbira nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremoKer še vedno preveč nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme konča med mešanimi odpadki v črnih zabojnikih, Snaga skupaj s primestnimi občinami odpira nove zbirne centre in občane spodbuja k uporabi sodobne premične zbiralnice nevarnih odpadkov.

Javno podjetje Snaga je svojo letošnjo pot zbiranja nevarnih odpadkov ter odpadne elektronske in električne opreme na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občinah pričelo v ponedeljek.

Več si lahko preberete tukaj.

21 januar

Evropska komisija objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in recikliranju odpadkov

divje-odlagalisce-150x100 Evropska komisija objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in recikliranju odpadkovNekatere države članice so odlično napredovale, a za doseg cilja nastanka družbe, ki se ne le izogiba proizvodnji odpadkov, temveč te uporablja tudi kot vir, bo treba vložiti še nekaj truda.

Poročilo kaže, da se v večini držav članic nastajanje odpadkov povečuje ali v najboljšem primeru stabilizira, vendar ne dosega stopnje gospodarske rasti. Občutne razlike med državami so opazne na področju ravnanja z odpadki, saj je ponekod deponiranje skorajda izginilo, medtem ko se v nekaterih državah 90 % odpadkov še vedno zakopava na odlagališčih.

V Sloveniji se na odlagališčih še vedno odlaga skoraj 80 % odpadkov (EU povprečje je okrog 40 %), delež recikliranih odpadkov pa hitro narašča, vendar še vedno znaša le okrog 12 odstotkov.

30 november

Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo delavnico »Odpadki niso smeti«

ocistimo-slovenijo-150x100 Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo delavnico »Odpadki niso smeti«Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 26. novembra 2010, organiziralo na Gospodarski zbornici Slovenije posvetovalno delavnico Odpadki niso smeti, kjer so bile prikazane dobre prakse seznanjanja in ozaveščanja v zvezi z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Udeleženci posvetovalne delavnice so se strinjali, da so tovrstna srečanja med predstavniki javnih služb in zbiranja komunalnih odpadkov in Ministrstva za okolje in prostor pomembna in koristna ter da jih je potrebno nadaljevati.