Javno podjetje Snaga okrepljeno zbira nevarne odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo

elektronikaKer še vedno preveč nevarnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme konča med mešanimi odpadki v črnih zabojnikih, Snaga skupaj s primestnimi občinami odpira nove zbirne centre in občane spodbuja k uporabi sodobne premične zbiralnice nevarnih odpadkov.

Javno podjetje Snaga je svojo letošnjo pot zbiranja nevarnih odpadkov ter odpadne elektronske in električne opreme na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občinah pričelo v ponedeljek.

Več si lahko preberete tukaj.