V ožjem izboru za naziv Planetu Zemlja prijazna občina 11 slovenskih občin

Vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina poteka v organizaciji društva Planet Zemlja že od leta 2010. prijavljene občine so posredovale izpolnjene vprašalnike z 12 okoljskih področij, ki so jih strokovnjaki priznanih slovenskih institucij ocenili. Po približno treh četrtinah ocenjevalnega postopka je lahko društvo Planet Zemlja opravilo ozžji ozbor občin, ki se bodo po posameznih kategorijah potegovale za naziv Planetu zemlja prijazna občina.

V kategoriji najmanjših slovenskih občin z manj kot 3000 prebivalci sta se v ožji izbor prebili občini Solčava in Dobrna, med občinami od 3000 do 10.000 prebivalcev so v tekmi za naziv občine Zreče, Šmarješke Toplice in Polzela, v kategoriji nad 10.000 prebivalci so v najboljšem položaju občine Žalec, Krško in Radovljica, med mestnimi občinami pa sta najbližje pridobitvi naziva Ljubljana in Velenje.

Strokovna komisija ocenjuje občine na področjih energetike, ravnanja z gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igrišč, varovanja narave, sejemske dejavnosti, hrupa, prometa in komuniciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski slovenski strokovnjaki med institucijami pa pri natečaju sodelujejo ZRMK, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut Wcycle, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana.

Nazivi Planetu Zemlja prijazna občina in priznanja najboljšim v kategorijah bodo podeljeni 29. novembra na sejmu Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

ZELENO PERO 2019

Zeleno pero je projekt, ki se izvaja že šesto leto zapored, tako samostojno, kot tudi del vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt spada med državna tekmovanja, kar pomeni, da bodo sodelujoči otroci prejeli potrdila, s katerimi lahko uveljavljajo določene bonuse pri vlogah za štipendije ipd. (uveljavljanje pri Zoisovi štipendiji) a le, če projektu priznajo podporo s strani ZRSŠ in ga sofinancirajo (razpis ZRSŠ se razpisuje za nazaj, zato bo ta podatek znan šele ob koncu tekmovanja, ali celo nekoliko kasneje, a to ne zavisi od nas, temveč nas o tem obvešča Zavod RS za šolstvo).

Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, kjer najboljši prejmejo nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

Navodila in priporočila za izvedbo projekta:

Potek do začetka šolskega tekmovanja:

–       Organizator zavodu pošlje obrazec da vanj vpiše osnovne podatke (v prilogi).

–       Po prejemu obrazca, organizator zavodu pošlje račun za manipulativne stroške v znesku 15€+ddv.*

–       *Velja le, če se zavod s tem projektom poteguje za naziv Planetu Zemlja prijazna šola

–      Zavod evidentira tekmovalce in organizatorju pošlje prijavnico

–      Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–      14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek do začetka državnega tekmovanja:

–       Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–       Slednji objavi rezultate.

–       Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–       14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec za Zapisnik in Tekmovalno polo.

–       Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku državnega tekmovanja:

–      Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

 

Velja za zavode, ki se potegujejo za naziv Planetu Zemlja prijazna šola:

–      Zavod izpolni projektni vprašalnik (v prilogi) in ga pošlje na društvo (po pošti) – lahko pošljete vprašalnike vseh izvedenih projektov natečaja skupaj, tudi glavnega (manj stroškov) – do najkasneje 1.5.2019.

–      V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov elektronskega medija urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

–      Po 1.5. začne z delom komisija natečaja, sledi prireditev s podelitvijo nagrad, priznanj in potrdil ob svetovnem dnevu okolja oz. 5. junija 2019. Na podelitvi mentorji prejmejo potrdila, zavodi nazive, sodelujoči otroci pa nagrade. Sledi pogostitev, ogled Eko bazarja in razstave izdelkov otrok ter druženje.

 

ŠOLE IN VRTCI SE LAHKO ŠE PRIJAVIJO NA NATEČAJ

Upoštevajoč preobremenjenost zaposlenih na VIZ in VVZ smo se odločili, da podaljšamo rok prijave na natečaj PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2018/19. Tako se lahko zainteresirani zavodi prijavijo vse do konca septembra.

Obenem vas s ponosom obveščamo, da je projekt prejel podporo Ministrstva za okolje in prostor, ki se mu za izkazano zaupanje iskreno zahvaljujemo.

PRIJAVA NA NATEČAJ 2018

Pred vami je povabilo k sodelovanju v vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2018, ki letos ga društvo Planet Zemlja organizira že od leta 2010. Najpomembnejša cilja natečaja sta analiza učinkovitosti upravljanja okoljskih področij v slovenskih lokalnih skupnostih in promocija najuspešnejših občin v tekočem letu.

Natečaj smo vestno pripravljali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove RS, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja.

Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu Zemlja prijazna občina, prinaša tudi kopico priložnosti, stikov in idej za izboljšanje delovanja na okoljskih področjih in s tem tudi za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja občank in občanov. Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore. Občinam, ki na natečaju sodelujejo večkrat, pa je mogoče izdelati tudi primerjalno analizo napredka po posameznih področjih.

Od leta 2011 je na natečaju sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin, naziv Planetu Zemlja prijazna občina pa je v svojih kategorijah pridobilo 38 občin.

Projekt pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na podnebne spremembe, tako na ekološkem, kot tudi ekonomskem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni.

Potek: po potrditvi sodelovanja, vam pošljemo dvanajst tematskih vprašalnikov, ki jih izpolnite ter dopolnite s kakovostnimi odgovori. Večinoma gre za zaprta vprašanja, kjer so možni odgovori že podani. Rezultate objavimo v okviru največjega sejma, ki obravnava tematiko narave – sejem Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Ocena prednosti in vrzeli, ki jo izdelamo v okviru obrazložitev, vam lahko služi pri vašem nadaljnjem prizadevanju za ustvarjanje boljših pogojev bivanja vaših občank in občanov.

Zmagovalne občine prejmejo tudi CERTIFIKAT PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA.

Priporočilo: svetujemo vam, da si za izpolnjevanje vprašalnikov vzamete dovolj časa, saj so ocene strokovnjakov podane zgolj na podlagi vaših odgovorov. To pomeni, da ni prepovedano če še kaj priložite ali dopišete k možnim odgovorom.

Še to: Občine so razdeljene v kategorije – glede na število prebivalstva – iz vsake kategorije pa prejme naziv po ena občina, Njej najbližje občine po rezultatih, prejmejo motivacijska priznanja. Prav tako nagradimo zvestobo natečaju in tako občine, ki sodelujejo vsaj 5 let zapored, prejmejo podrobnejšo analizo stanja na raziskovanih področjih. Končno oceno učinkovitosti občine tvori seštevek točk vseh 12 področij korigiranim s količnikom, ki zmanjšuje razlike med občinami glede na velikost letnega proračuna.

Pristojbina za sodelovanje je simbolična (zneski še ne vključujejo ddv) in znaša (po kategorijah):

– do 3.000 prebivalcev – 70 eur

– med 3.000 in 5.000 prebivalcev – 120 eur

– med 5.000 in 10.000 prebivalcev – 180 eur

– nad 10.000 prebivalcev – 230 eur

– Mestne občine – 300 eur.

Sredstva skrbno porabimo zgolj za izvedbo natečaja.

Če ste se odločili za sodelovanje vas prosimo, da se prijavite prek te povezave (CTRL+klik na povezavo) http://www.planet-zemlja.org/2018/07/prijava-na-natecaj/.

Zadnji rok za prvo prijavo in oddajo vprašalnikov je 14.9.2018.

Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

 

LETO SODELOVANJA PRI NATEČAJU: 20102011201220132014201520162017

LETO PREJEMA NAZIVA PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA: 20102011201220132014201520162017

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019 – NATEČAJ

Spoštovani, vabimo vas, da se nam pridružite v skupini okoljsko odgovornih posameznikov in zavodov. V kolikor vas zanima sodelovanje v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019, nam pišite na naslov: natecaj@planet-zemlja.org. Poslali vam bomo dokumentacijo.

Osnovni opis natečaja pa najdete spodaj. Vesele počitnice!

VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2019

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 800 zavodov, zabeležili pa smo prek 75.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije, saj smo projekt ponudili v izvajanje tudi zavodom iz sosednjih držav.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, socialnega podjetja – družbe za odgovorno ravnanje z odpadki BOLJE ter drugi, z nami znova sodeluje Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2018/19. Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici,… Sami si izberete projekte ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši).

Vaše sodelovanje ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki so vezani na potne stroške izvajalcev (delavnice in predavanja) ali prispevek za materiale (glede na število udeleženih otrok ipd), organizator pa vam zaračuna zgolj manipulativne stroške za prijavljeni projekt.*

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019:

 • Nacionalni kriteriji:
  1. Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
  2. Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi (hitra, predelana hrana) in pijače (sladke pijače);
  3. Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;
  4. Prijavljeni zavod zbira in uporablja tudi odpadno vodo oz. deževnico;
  5. Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
  6. Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
  7. Prijavljeni zavod goji zelenje v notranjih prostorih zavoda, saj s tem izboljšuje kvaliteto zraka v prostorih;
  8. Prijavljeni zavod izvaja zeleno naročanje (naročanje izdelkov in storitev, ki v primerjavi s podobnimi izdelki ustvarjajo manjši okoljski odtis);
  9. Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva (izloči čistila, ki vsebujejo strupene snovi).

 

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem. Zato organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo k temu, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v glavnem anketnem vprašalniku.

2) Projektni kriteriji:

Planetu Zemlja prijazna srednja šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov.

Sodelujoči projekti – seznam po abecedi:

 • Čebelja pot (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Dišeča sveča, ki odpadno olje spreminja na bolje (izvajalec – socialno podjetje BOLJE, v sodelovanju s Prekmurskim ekološkim centrom)
 • Eko beri (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Etno-eko-logi (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Food Revolution (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Jezik živali (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Karavana varne kemije (izvajalec – Tatjana Kruder)
 • Mavrica zdravih okusov (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)
 • Od zrna do kruha (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)
 • ReciČiv (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Z roko v roki za lepši jutri (izvajalec – ZPM Ljubljana Moste-Polje in Večgeneracijski center Skupna točka)
 • Zelena nit ali Luknja, da te kap (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zeleno pero (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zgodba o zeliščih (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Znanost, magija in mladi (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)

društvo Planet Zemlja ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

Ker nam ni vseeno!

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org