Življenje med nebom in zemljo

Danes ob 17. uri bo v prostorih Javnega zavoda Krajinski park Goričko na gradu Grad potekala otvoritev fotografske razstave z naslovom Življenje med nebom in zemljo, ki je nastala v okviru projekta “Na izlet z javnim prevozom in kolesi!”.

rakov-skocjan

Projekt izvajajo v mladinski sekciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, z njim pa želijo širiti ozaveščenost o ohranjenih delih narave v Sloveniji ter tudi spodbuditi uporabo javnega prevoza ter koles.

Tako bodo na otvoritvi tudi predstavili poljudno brošuro, ki opisuje 20 naravoslovnih izletov po Sloveniji. Celotna razstava pa bo na Gradu na ogled vse do 20. julija.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dan Donave

Danes je dan Donave, ob katerem je 81 milijonov ljudi, ki živijo v “donavskih državah” povabljenih k aktivnostim, ki povečujejo zavest o dobrem stanju voda. Letošnji dan poteka pod sloganom “Get active for the rivers!“, s katerim želijo spodbuditi trud ljudi za ohranjanje voda ter habitatov v in ob vodi.

Slovenija ravno letos predseduje Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave, ki tudi sicer pripravlja različne načrte in politike, povezane z Donavo. Naše ministrstvo za okolje in prostor pa je ob tem dnevu pripravilo tudi dva natečaja in sicer Postani donavski umetnik ter Vodni detektiv, v katerih je sodelovalo preko 1300 učencev iz Slovenije. Gre za načine, s katerimi že kar nekaj časa uspešno ozaveščajo učence in tudi njihove starše.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Odgovor HSE na memorandum

Na prejetje vabila za podpis memoranduma »Vlada naj spremeni smer energetske politike«, ki so ga v HSE prejeli, so se v Holdingu odzvali s pismom, v katerem pravijo, da so podatki, navedeni v memorandumu, zavajajoči in napačni. Kot so zapisali, naj bi bil večji del memoranduma usmerjen proti izgradnji TEŠ6, pri čemer pa pojasnjujejo, da stvari, navedene v njem, ne držijo.

Tako pravijo, da TEŠ6 prinaša znižanje emisij ogljikovega dioksida za 35 odstotkov ter tudi znižanje porabe premoga ob enaki količini proizvedene energije kot ta trenutek. Zapisali so tudi, da nas bi morali bolj skrbeti izpusti iz prometa kot ta izgradnja.

V nadaljevanju se HSE tudi sprašuje, če se podpisniki memoranduma in s tem tudi energetskega substituta, izgradnje plinsko parne elektrarne, zavedajo, kaj je za fleksibilno obratovanje takšne elektrarne potrebno, ter da zemeljski plin po definiciji ne sodi v kategorijo obnovljivih energetskih virov. Hkrati pa opozorijo tudi na množično izgubo delovnih mest, ki bi močno prizadela tamkajšnje prebivalce.

V nadaljevanju so iz HSE-ja opozorili na pomanjkljivost pri drugem predlogu – izrabi lesne biomase -, pri kateri so pod vprašaj postavili nevtralnost izpustov v zrak.

Za konec so pri HSE pojasnili še, da v memorandumu navedena trditev, da se TEŠ6 gradi za 10 let prav tako ne drži, saj naj bi TEŠ6 deloval do leta 2054.

Ne glede na vse, pa je nekaj gotovo – potrebno bo najti pot do zagotovitve nemotene oskrbe z energijo za našo državo. Kakšna bo ta, se bo pokazalo kaj kmalu.

Zahtevek po večjem nadzoru na področju sintezne biologije

Testbiotech je v okviru Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti sprožil akcijo za podpis mednarodnega poziva, preko katerega zahtevajo strožje zakonske predpise za področje proizvodov iz sintezne biologije.

Kot so pojasnili, je do poziva pripeljalo dejstvo, da tehnologija že omogoča ustvarjanje umetnih oblik življenja, zaradi česar je potrebno zagotoviti podlago, ki bo zagotovila višje standarde varovanja zdravja ljudi in okolja.

Po njihovem mnenju je potrebno preprečiti sproščanje sinteznih organizmov v okolje ter podjetja, ki se s temi tehnologijami ukvarjajo, podvreči stalnemu in učinkovitemu nadzoru.

S samo pobudo želijo spodbuditi širšo javnost k razpravi, seznam podpisnikov pa nameravajo izročiti institucijam kot so Združeni narodi.

Več o pobudi in podpisovanju le-te lahko izveste na spletnem naslovu www.testbiotech.org.

Razlitje nafte v Mehiškem zalivu

Aprilsko razlitje nafte v Mehiškem zalivu, za katerega je odgovornost prevzela družba British Petroleum in do katerega je prišlo zaradi eksplozije, še vedno povzroča velike težave. V teh dneh se je naftni madež prebil tudi do plaž v Floridi, kar je povzročilo zaprtje teh področij.


Razlitje na območju Chandeleur Islands LA, Foto: Jeffrey Warren, Grass Roots Mapping project

Kot je znano je to razlitje že označeno za največjo ekološko katastrofo v ZDA, zaradi katere je in bo prišlo do ogromnih škod v naravi. Precej rastlin in živali je že bilo uničenih, razlitja pa še vedno ne obvladujejo. Kakšna bo škoda v celoti, se ta trenutek še ne ve. Britanska družba pa je do tega trenutka za odstranjevanje posledic že namenila 2,35 milijarde dolarjev, kar pa po ocenah strokovnjakov predstavlja le majhen del končnega zneska.

O katastrofi so se pogovarjali tudi na zasedanju odbora Evropskega parlamenta za okolje v preteklem tednu. Tako so bili enotnega mnenja, da postajajo iskanja naftnih nahajališč vedno bolj nevarna in drzna. Pri tem bi po njihovem mnenju bilo potrebno razmisliti o pravilih glede vrtanja in le-ta prilagoditi.

Ponekod v EU še vedno preveč onesnažen zrak

Evropska komisija je v tem tednu pozvala Belgijo, Grčijo in Romunijo, da v svoje zakone celoti vključijo EU zakonodajo, povezano s kakovostjo zraka. Omenjene države članice naj bi namreč do tega trenutka ne uspele zmanjšati delcev PM10 v zraku.

Evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, je dejal, da omenjeni delci predstavljajo veliko nevarnost za zdravje tam živečih ljudi. Tako so strogi standardi nuja, ki bo pomagala zagotoviti večjo kakovost življenja Evropejcev.

Vir: Evropska komisija