Farmacevtski izdelki škodljivo vplivajo na vodno okolje

reka Farmacevtski izdelki škodljivo vplivajo na vodno okoljeEvropska komisija je včeraj predlagala, da se na seznam 33 onesnaževal, ki se spremljajo in nadzorujejo v površinskih vodah Evropske unije, doda 15 kemikalij.

Predlagane snovi, med katerimi so industrijske kemikalije ter snovi, ki se uporabljajo v biocidih, farmacevtskih izdelkih in fitofarmacevtskih sredstvih, so bile izbrane na podlagi znanstvenih ugotovitev, da lahko pomenijo resno tveganje za zdravje.

Razširitev seznama onesnaževal bi okrepila zaščito voda pred novimi oblikami kemičnega onesnaževanja ter bi pomenila korak naprej k dodatnemu izboljšanju kakovosti vode v evropskih rekah, jezerih in obalnih vodah.

Med snovmi, predlaganimi za vključitev na seznam, so prvič tudi farmacevtski izdelki, pri čemer predlog v ničemer ne zadeva njihove medicinske učinkovitosti, temveč zgolj morebitne škodljive vplive njihovih sestavin na vodno okolje.
Koncentracije, višje od predlaganih standardov, bi namreč lahko ogrozile zdravje rib ali prizadele druge žive vodne organizme. Komisija predlaga, da se dopolnjeni seznam onesnaževal vključi v direktivo o spremembi okvirne direktive o vodah in direktive o okoljskih standardih kakovosti.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije Slovenije

Comments are closed.