Archive for marec 5th, 2011

5 marec

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na odpoklic

garbage-150x100 Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na odpoklicNaročanje odvoza kosovnih odpadkov bo po novem potekalo preko dopisnic v času od marca do novembra za tekoče leto. Vsako gospodinjstvo bo preko prejete dopisnice lahko naročilo brezplačen odvoz do enega kubičnega metra odpadkov.

Kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki zaradi svoje teže, velikosti ali oblike, niso primerni za odlaganje v običajnih zabojnikih za mešane komunlane odpadke.

Na tovrsten način zbiranja odpadkov nas je poleg zakonodaje prisilila skrb za večji nadzor in pregled nad odpadki. Opisani način je tudi nedvomno bolj prijazen do uporabnikov.

Foto: Fogstein.com