Archive for julij 16th, 2013

16 julij

Uspešno ločeno zbiranje odpadkov

kos Uspešno ločeno zbiranje odpadkovSnaga je aprila 2013 odpeljala 53,2% ločeno zbranih odpadkov. Delež ločeno zbranih odpadkov je tako prvič presegel 50%, kar pomeni, so občani v zabojnike za ločene frakcije prvič odložili več odpadkov kot v črne zabojnike.

Številke kažejo, da je bila odločitev Snage in MOL za temeljito spremembo sistema zbiranja odpadkov prava: aprila letos so se začeli z velikimi koraki približevati cilju sedemdesetih odstotkov ločeno zbranih frakcij v skupnem masnem deležu komunalnih odpadkov.

»Spremembe, ki smo jih na področju, ki ga pokriva Snaga, uvajali med majem 2012 in aprilom 2013, so pripeljale do izvrstnih rezultatov. Ti izhajajo iz doslednejšega ločevanja naših uporabnikov, ki so ga omogočili tudi zabojniki za embalažo in papir pred domačim pragom, manjša pogostnost odvoza preostanka odpadkov in tudi dobro sodelovanje z novinarji. Ti so občane seznanjali z vsemi vidiki sprememb, Snago pa na pomanjkljivosti in težave na terenu,« je uvodoma poudaril direktor Snage Janko Kramžar.

Več si lahko preberete na www.ljubljana.si.