Potočnik nagovoril Evropski parlament

Janez Potočnik; foto: Evropska komisijaDanes, ob začetku zaslišanja za komisarja, je Janez Potočnik nagovoril Evropski parlament in s tem odbor, ki je zadolžen za njegovo zaslišanje. Že v uvodu je poudaril, da se mu zdi prav, da se mora predstaviti pred Parlamentom, saj v njem sedijo ljudje, ki so bili na ta položaj izvoljeni s strani prebivalcev Evropske unije, kar celotni zadevi daje verodostojnost pred javnostjo. Na kratko se je tudi predstavil in poudaril, da je počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je Barroso ob dodelitvi resorja izkazal.

Potočnik je v svojem govoru izpostavil pomen skrbi za okolje, ter ob tem poudaril, da so časi, ko smo se težav zavedali, a ničesar naredili, že minili. Tako je poudaril, da namerava, v kolikor bo potrjen za okoljskega komisarja, graditi na dialogu z vsemi, ki lahko pripomorejo k izboljšanju okolja. Za konec pa je na kratko predstavil prednostne naloge na njegovem področju, med katere spadajo učinkovitost virov in s tem misel na zeleno rast in zelena delovna mesta, biotska raznovrstnost, ki je tesno povezana z okoljskim delovanjem in tako pomemben del delovanja pri okoljskih zadevah ter uveljavljanje in izvrševanje zakonodaje s tega področja.

Mednarodno leto biotske raznovrstnosti

Peter SkoberneV začetku tega tedna se je začelo Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Kot je povedal dr. Skoberne iz Ministrstva za okolje in prostor je cilj aktivnosti, ki bodo izvajane skozi vso leto, povečanje ozaveščenosti svetovne javnosti o pomembnosti biotske raznovrstnosti za življenje ljudi. V Sloveniji bodo k osveščanju v tem letu največ prispevale strokovne institucije in nevladne organizacije. V tem letu bodo tako na to temo organizirane številne delavnice, festivali, seminarji, mednarodne konference in podobno.

Razglasitev Mednarodnega leta, namenjenega biotski raznovrstnosti, ter vse aktivnosti, povezane s tem, pa so v splošnem namenjene ustavitvi oziroma vsaj konkretnemu zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti. Kako se temu cilju približati pa ostaja izziv za razne vladne in nevladne organizacije po svetu.

Janez Potočnik danes zaslišan za komisarja

Janez PotočnikNominiranci za nove komisarje Evropske unije se v teh dneh soočajo z intervjuji z Evropskim parlamentom. Vseh 26 kandidatov je že oddalo svoje življenjepise ter odgovore na vprašalnik, ki jim je bil posredovan. Zdaj pa jih čaka še 3-urno zaslišanje parlamentarnih komitejev, ki jih bodo spraševali o politikah področja, ki naj bi ga v prihodnje vodili.

Tako bo danes med 13. in 16. uro na vrsto prišel tudi slovenski kandidat za okoljskega komisarja, Janez Potočnik. Omenjeni bo moral odgovarjati na vprašanja članov odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane.