Poleg državnega praznika včeraj tudi Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu

hrup-1-150x100 Poleg državnega praznika včeraj tudi Mednarodni dan ozaveščanja o hrupuVčeraj je v številnih državah po svetu potekal Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu. Namen obeležitve je opozarjanje in ozaveščanje javnosti o zdravstvenih posledicah zaradi dolgotrajne izpostavljenosti hrupu. Okoljski hrup predstavlja enega najresnejših okoljskih vzrokov za breme bolezni. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije je ocena bremena bolezni v zahodnih evropskih državah pokazala, da je eden od treh Evropejcev vznemirjen zaradi hrupa podnevi, v nočnem času pa enega od petih Evropejcev hrup moti med spanjem.

S sprejetjem evropske direktive o okoljskem hrupu smo v Sloveniji dobili prve strateške karte hrupa za mesto Ljubljana ter za pomembne ceste in železniške proge. Ocene obremenjenosti s hrupom, na podlagi katerih so bile izdelane strateške karte hrupa, so pokazale, da je v Ljubljani podnevi letnemu povprečnemu hrupu nad 55 dB izpostavljenih več kot 30% Ljubljančanov, v nočnem času pa je letnemu povprečnemu hrupu nad 50 dBA izpostavljenih dobrih 120.000 prebivalcev prestolnice.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Tags: , ,

Comments are closed.