Javno posvetovanje o zmanjšanju vpliva stavb na okolje

stavba Javno posvetovanje o zmanjšanju vpliva stavb na okoljeEvropska komisija je začela javno posvetovanje o zmanjšanju vpliva stavb na okolje. Oblikovanje, gradnja, uporaba in rušenje poslopij namreč zahtevajo veliko količino virov in njihov vpliv na okolje, porabo energije ter podnebne spremembe je znaten. Izboljšane tehnike gradnje so zato zelo pomembne za razvoj bolj trajnostnega gospodarstva EU. Posvetovanje je namenjeno zbiranju mnenj in zamisli, državljanov, podjetij, nevladnih organizacij in javnih institucij o zmanjšanju vpliva, ki ga ima gradbeni sektor na okolje, o bolj trajnostni gradnji in zelenih priložnostih za podjetja.

Trenutno ne obstajajo skupni kriteriji za merjenje okoljske učinkovitosti stavb. Zato deležniki v gradbenem sektorju težko opredelijo okoljske vidike v svojem poslovanju in pri odločitvi za nakup. Zainteresirane strani lahko tako v okviru posvetovanja podajo mnenje o najpomembnejših okoljskih vprašanjih na tem področju, kot so zbiranje podatkov, sistemi za ocenjevanje in sporočanje okoljske uspešnosti stavb, kako spodbuditi povpraševanje ter kako učinkoviteje uporabljati gradbene materiale.

Vir: PEK

Comments are closed.