V Mariboru predstavili avtobus na stisnjeni zemeljski plin

bus-mbMestna občina Maribor je predstavila avtobus na stisnjeni zemeljski plin, ki ustreza strogim normam EURO5. Ker se v štajerski prestolnici zavedajo pomembnosti zmanjševanja emisij izpušnih plinov ter manjšanja vsebnosti trdih delcev v zraku, imajo namen posodobiti svoj vozni park, kar pa bo mogoče takoj, ko bo izbran novi koncesionar.

Po podatkih Uroša Kosija, vodje Sektorja za komunalo in promet, naj bi do leta 2013 kar 90 % avtobusov izpolnjevalo stroge okoljevarstvene norme, medtem ko ima občina danes v svojem voznem parku zgolj pet takšnih vozil.

Vir: Vecer.com

Foto: Peter Jerenko

Evropska komisarka za podnebne ukrepe v Sloveniji

connieNamen obiska evropske komisarke za podnebne ukrepe Connie Hedegaard v Sloveniji so predhodna posvetovanja o ključnih temah evropske politike do podnebnih sprememb v letu 2011, kot sta evropski kažipot do nizkoogljičnega gospodarstva 2050, ki ga pripravlja Evropska komisija, in možnost zvišanja evropskega cilja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 nad 20%.

V sklopu obiska se bo komisarka v ponedeljek, 7. februarja 2011, sestala s predsednikom Republike Slovenije, gospodom Danilom Türkom, z ministrom Vlade Republike Slovenije za okolje, gospodom Rokom Žarnićem, ter s člani štirih odborov Državnega zbora (odbora za okolje in prostor, odbora za gospodarstvo, odbora za zadeve Evropske unije in odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Vir: Evropska komisija

Foto: Wikipedia

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

traffic1Alternativna goriva bi lahko nadomestila fosilne vire energije in tako omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050, je včeraj Evropski komisiji v svojem poročilu predstavila strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva.

Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z varnostjo oskrbe z energijo, zato mora za potrebe prometa najti energetske vire, ki bodo neodvisni od nafte in pretežno brez emisij CO2. Strokovna skupina je prvič uporabila celovit pristop, ki zajema ves prometni sektor.

Pričakovanemu povpraševanju za vse vrste prevoza bi lahko zadostili s kombinacijo različnih alternativnih virov energije: glavni možnosti sta električna energija (akumulatorji ali vodikove gorivne celice) in biogoriva, premostitvena možnost so sintetična goriva (z naraščajočim deležem obnovljivih virov), metan (naravni plin in biometan) bi lahko deloval kot dopolnilno gorivo in utekočinjeni naftni plin kot dodatek.

Vir: Evropska komisija

Foto: flickr.com

V Ljubljani odprli trgovino z električnimi vozili

kolesaSkupina ViaVerde je s podjetjem Velo v nakupovalnem mestu BTC v Ljubljani odprla trgovino z električnimi kolesi, skuterji in vozički. Novo dobo mobilnosti želijo približati vsakomur, ki razmišlja o udobni alternativi vsakdanjemu prevozu z ničelnimi emisijami in zmanjšanjem stroškov prevoza.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je ugotovil, da je več kot 30 odstotkov voženj z avtomobilom narejenih na razdalji, ki je krajša od 3 km, 50 odstotkov voženj pa je krajših od 5 km. Prav tolikšne relacije pa so idelane za električno kolo ali skuter, saj zahtevajo približno 10 do 15 minut vožnje z ničelno emisijo škodljivih izpustov.

V Ljubljani je trenutno sicer nameščenih pet polnilnih mest, a predstavnik skupine ViaVerde Vito Komac napoveduje hiter razvoj polnilnih mest, hkrati pa manjša električna vozila in prodor na tuj trg.