Kristalna palača tudi z lastno sončno elektrarno

solar2Svoja vrata je v začetku letošnjega poletja odprla Kristalna palača v Ljubljani. Z značilno črno zrcalno osnovo in srebrnimi vertikalnimi linijami predstavlja obliko kristala, po čemer je objekt tudi dobil svoje ime, predvsem pa je v ovoj najvišje stavbe v Sloveniji vgrajena sončna elektrarna s skupno površino manj kot 600 kvadratnih metrov in z nazivno močjo 88 kWp.

Sončna elektrarna, ki jo sestavlja 613 Hidriinih fotonapetostnih modulov, je nameščena na južnem pročelju energetsko varčne stavbe. Fotonapetostni moduli tako prekrivajo celotno pročelje trgovskega centra, ki predstavlja spodnji del stavbe, so pojasnili v podjetju Hidria, ki je sodelovalo pri nastajanju energetsko učinkovite stavbe tudi z rešitvami na področju klimatizacije.

Kristalna palača je opremljena s sedmimi klimatskimi napravami z rekuperacijo in adiabatskim hlajenjem. Sto prozipožarnih loput skrbi za požarno varnost, nameščenih pa je tudi več enot za distribucijo in elektronsko regulacijo zraka, še pojasnjujejo v omenjenem podjetju.

Vir: www.energijadoma.si

Foto: http://eath4energy-home-electricity.maxupdates.tv/simple-steps-to-build-solar-power-panel/

Električna polnilnica del nakupovalnega središča v Celju

skuter_tNakupovalno središče Citycenter v Celju je v začetku meseca postalo prvo nakupovalno središče v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem omogoča brezplačno polnjenje njihovih električnih vozil.

V sodelovanju z Elektro Celje in Društvom za električna vozila Slovenije so namreč odprli prvo Citycentrovo električno polnilno postajo. Citycenter Celje in Elektro Celje sta postavila električno polnilno postajo za kolesa, skuterje in avtomobile na električni pogon. Po besedah vodje centra Boštjana Brantuša so skupaj naredili prvi korak k zeleni, čistejši prihodnosti.

Električna vozila so po besedah predsednika uprave Elektra Celje Rada Kneževića realnost zelene tehnologije. Tehnologija električnih vozil namreč pomembno prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja, ki ga v veliki meri povzroča tudi vsakodnevni transport, pa je prepričan predsednik Društva za električna vozila Slovenije Miha Levstek. Po njegovih besedah je v Sloveniji zdaj okoli 1000 električnih koles, 150 električnih motorjev in 30 električnih avtomobilov.

Levstek je še pozval pristojne institucije, naj v čim večji meri podprejo do okolja prijazen projekt odpiranja novih polnilnih postaj. V prihodnjih štirih letih naj bi jih samo v Ljubljani odprli 150.

Vir:www.deloindom.si

Stična z največjo sončno elektrarno med osnovnimi šolami

solarŽupan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in glavna direktorica trebanjskega Trima Tatjana Fink sta pred dnevi podpisala pogodbo o postavitvi nove sončne elektrarne na strehi osnovne šole Stična. To bo druga sončna elektrarna na stiški šoli, podjetje Trimo je namreč lani že postavilo prvo na strehi telovadnice, ki je začela obratovati letos.

Združeni elektrarni bosta s skupno močjo 455 kW postali največja sončna elektrarna na katerikoli slovenski osnovni šoli, proizvedli pa naj bi 480.000 kWh na leto, kar zadostuje za 120 do 150 slovenskih gospodinjstev. Parter projekta, ki bo kot vlagatelj sončno elektrarno kasneje tudi upravljal, je podjetje El-tec Mulej z Bleda. Novi del sončne elektrarne bodo začeli postavljati avgusta, predvidoma pa naj bi začela obratovati novembra letos.

Župan Strnad je ob tem poudaril, da se z razširitvijo sončne elektrarne na strehi osnovne šole Stična nadaljuje dobro sodelovanje občine in Trima tako pri zasledovanju okoljskih kot izobraževalnih in socialnih ciljev. Najemnina strehe se namreč steka v šolski sklad, rezultate in delovanje elektrarne pa lahko učenci in ostali obiskovalci dnevno spremljajo na dveh prikazovalnikih v šoli, ki med drugim sporočata, koliko se dnevno proizvaja, kdaj je proizvodnja močnejša in kdaj slabša.

Vir: Dolenjski list
Slika: http://eath4energy-home-electricity.maxupdates.tv/simple-steps-to-build-solar-power-panel/

Z zeleno gradnjo prihranite denar in ste obenem okolju prijaznejši

hisaPrednosti zelenih zgradb niso zgolj v stroških, ampak pomemben cilj dosegajo tudi na okoljevarstvenem področju in udobju uporabnikov.

Izkušnje v tujini kažejo, da imajo zelene zgradbe tudi do 60 odstotkov manjše stroške vzdrževanja in rabe vse energije v primerjavi z običajnimi objekti, medtem ko stroški izvedbe ne presegajo 3-10 odstotkov višje cene od klasične gradnje.

Projektantske rešitve arhitekture, konstrukcije, prezračevanja, ogrevanja, osvetljenosti morajo biti medsebojno usklajene, saj lahko le na ta način pričakujemo sinergijske učinke različnih sistemov in skladno delovanje celote.

Dobre priložnosti za izboljšave in optimizacijo stavb so na začetku načrtovanja, v kasnejših fazah pa se zmanjšujejo. Zato moramo že v začetku poiskati najboljše rešitve, ki vključujejo znanje in izkušnje vseh sodelujočih v projektu, saj bodo le tako načrtovani objekti dosegli zastavljene okoljevarstvene in finančne cilje zelene gradnje.

Vir: katalog Zelena gradnja

Z varčevanjem smo tudi okolju prijazni

nadapavser_tnV petek nas je na letošnji Eko konferenci nagovorila tudi Nada Pavšer, ki kot ambasadorka promovira projekt EU za inovativno in raziskovalno delo na področju energije U4 ENERGY, posebej pa je poudarila, da je vgraditev znanja v pridobivanje novih navad in ustvarjalnih poti za ravnanje z energijo, iskanje novih načinov uporabe alternativnih virov energije pri mladih zelo pomembno. »Prav v okviru projekta U4 Energy, ki je vseevropski projekt in trenutno poteka v 27 državah, tudi v slovenskih šolah, je skupni cilj mlade navaditi na ustvarjalno in inovativno delo v okviru varčevanja z energijo.«

Izpostavila je tudi zanimivo dejstvo raziskav strokovnjakov in povzela: »Tisoč šol, kolikor jih je v Sloveniji, bi lahko zgolj z mehkimi ukrepi privarčevali 8,5 milijonov evrov letno in vse to le z bolj umnim in skrbnim ravnanjem s toplotno energijo, z manjšimi investicijami in izolacijo. Obenem so izračunali, da bi istočasno zmanjšali tudi do 45.000 ton ogljikovega dioksida. Takšne številke mlade ne le vzgajajo, ampak so tudi dejanski prispevek k trajnostnemu izobraževanju in trajnostnemu ravnanju.«

Načrt energetske učinkovitosti 2011

vetrna-energijaRepublika Slovenija podpira predlog sklepov Sveta EU o Načrtu energetske učinkovitosti 2011 in hkrati pozdravlja nov Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, saj se s politikami učinkovite rabe energije dosega tako energetske, gospodarske, okoljske in kot tudi socialne cilje.

Slovenija kot najboljši način za doseganje ciljev podpira opcijo, ki pomeni oblikovanje celovite politike na ravni posamezne države, vključno s cilji, na EU ravni pa oblikovanje inštrumentov v podporo tem politikam. Pomembno pa je izpostaviti, da bo potrebno pri delitvi tehnične pomoči in sredstev nujno upoštevati načelo solidarnosti ter s tem upoštevati stopnjo gospodarske razvitosti in doseženo stanje učinkovite rabe energije.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo