Slovenija podprla sprejetje dokumenta ZN

bogovic Slovenija podprla sprejetje dokumenta ZNPrejšnji teden se je s sprejetjem zaključnega dokumenta končala Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju, na kateri je nastopil tudi minister Bogovič.

Dokument »Prihodnost, ki jo hočemo« podaja usmeritve za nadaljnji trajnostni razvoj. Slovenija je skupaj z drugimi članicami EU podprla sprejetje dokumenta in si bo prizadevala za implementacijo sprejetih odločitev.

Poročevalci okroglih miz so med glavnimi zaključki razprav izpostavili nujnost izkoreninjenja revščine, čimprejšnjo operacionalizacijo Ciljev trajnostnega razvoja ter opolnomočenje žensk kot nujen prispevek k trajnostnemu razvoju.

Opozorili so na priložnosti zelenega in modrega gospodarstva, trajnostnega kmetijstva ter trajnostnih mest, ki jih ti ponujajo za doseganje boljše prihodnosti. Prav tako je bila izpostavljena potreba po zadostni podpori trajnostnemu razvoju, tako preko tradicionalnih sredstev implementacije, kot iskanja novih in inovativnih virov.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: MKO

Comments are closed.