Archive for december 7th, 2012

7 december

Nove smernice za ribogojstvo znotraj zavarovanih območij Natura 2000

ribe Nove smernice za ribogojstvo znotraj zavarovanih območij Natura 2000Evropska komisija bo izdala nove smernice za ribogojstvo znotraj vseevropskega omrežja zavarovanih naravnih območij Natura 2000. Smernice pojasnjujejo, kako najbolje poskrbeti za to, da so dejavnosti na področju ribogojstva usklajene z naravovarstveno zakonodajo EU in zlasti z določbami za omrežje Natura 2000.

Poudarjajo pomen ribogojstva pri proizvodnji živil in ključno vlogo omrežja Natura 2000 pri izpolnjevanju ciljev politike EU za biotsko raznovrstnost. Smernice so osredotočene na izvajanje določb o ustrezni presoji iz direktive o habitatih. Zasnovane so kot uporabno orodje, ki bo gospodarskim subjektom, javnim organom, upravljavcem in pristojnim organom za varstvo narave omogočilo boljše razumevanje področja ter oblikovanje projektov za trajnostno ribogojstvo v skladu z njihovimi proizvodnimi cilji ter ekološkim pomenom območij Natura 2000. To so pete smernice za izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU v okviru strateških sektorjev EU. Predhodno objavljene smernice so se nanašale na vetrno energijo, industrijo črpanja neenergetskih mineralnih surovin, razvoj pristanišč in rečnih ustij ter promet po celinskih plovnih poteh.

Vir: PEK

Foto: http://www.freedigitalphotos.net/