Čestitali smo novemu komisarju za okolje

Janez Potočnik, Foto: Evropska komisijaOb nedavnem imenovanju dr. Janeza Potočnika za evropskega komisarja za okolje smo v društvu Planet Zemlja izrazili zadovoljstvo nad izbiro Barrose. Novemu komisarju smo tudi čestitali in poudarili pomen tega resorja tako za Evropo kot tudi globalno.

Prepričani smo, da bo dr. Potočnik v svojem mandatu zelo uspešen ter da bo izkoristil svoje pretekle izkušnje in tako pomembno pripomogel k izboljšanju stanja na področju okoljske problematike.

Glede na to, da si tudi v našem društvu neprestano prizadevamo za osveščanje in delovanje v dobro okolja, upamo da bo njegov štirileten mandat ploden in poln novih, učinkovitih in inovativnih zelenih rešitev.

O Društvu Planet Zemlja

O Društvu Planet Zemlja

IME: Društvo Planet Zemlja

NASLOV: Dobruša 17c, Vodice
E.POŠTA: info@planet-zemlja.org
SPLET: www.planet-zemlja.org
TELEFON: 064 233 234

Predstavitveni film društva Planet Zemlja si lahko ogledate tukaj.

Kaj je naše poslanstvo?
Osveščati javnost o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komunicirati okoljske teme z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi projekte in prek mnogih oblik dogodkov.

Za kaj se zavzemamo?

Za odgovornost do okolja, ki smo si ga samo izposodili od naših otrok.

Kaj počnemo?

Raziskovanje okoljevarstvenih problemov, komuniciranje o okoljskih temah, informiranje javnosti, lobiranje za spremembo zakonodaje pri državnih organih, ozaveščanje ciljnih skupin, organizacija okoljsko ozaveščevalnih dogodkov.

In naše vrednote?

Ozaveščenost in angažiranost, kreativnost in inovativnost, skrb za okolje.

Članstvo
Zbor ustanovnih članov društva se redno srečuje vsak zadnji četrtek v mesecu.

Ustanovni člani imajo (lahko tudi na pobudo nečlanov ali podpornih članov) pravico predlagati častne člane društva, ki skozi svoje življenjske dosežke in prizadevanja dokazujejo pomembno vlogo pri ohranjanju kvalitete bivanja prihodnjih generacij.

Društvo sprejema medse tudi podporne člane, ki imajo možnost sodelovati tako pri izvajanju projektov kot tudi prisotvovati na dogodkih.
Društvo evidentira tudi prijatelje društva, ki so posamezniki, ki se niso evidentirali kot podporni člani in ki spremljajo delovanje društva ter so pogosto v stiku z aktivnostmi društva.

Komuniciranje
Obiskovalci naših strani ste vabljeni k spremljanju prispevkov o aktualnih okoljskih temah in naših projektih. Lahko se tudi prijavite za prejemanje obvestilnika, ki izhaja vsak četrtek. Prav tako ste vabljeni k posredovanju vtisov, predlogov in mnenj. Ker pa je eden od osnovnih namenov društva tudi tvorno prispevati h kulturi komuniciranja okoljskih tem in nasploh, uredništvo te spletne strani v skladu s poslanstvom društva, komentarjev ki bodo zapisani v žaljivem tonu ali tonu, ki ni primeren za uporabnike vseh starosti, ne bo objavljalo. Prosimo za razumevanje!

Naš projekt, ki ga pripravljamo znotraj natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec,  spletni portal mladih eko novinarjev Eko generacija, je od dne 28. 8. 2012 vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Elektronski medij si lahko ogledate na sledečem naslovu: www.eko-generacija.org si.

Dobrodelnost
Društvo je koncem leta 2010 dobilo status društva ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 po Zakonu o varstvu okolja na Ministrstvu za okolje in prostor ter leta 2016 na področju izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s čimer smo dodali državno priznanje našim prizadevanjem. Status nam prinaša tudi uvrstitev na listo društev, ki so upravičena do prispevkov državljanov z naslova dohodnine. Veseli bomo slehernega prispevka. (več o tem: tukaj)

Društvo Planet Zemlja
Ker nam ni vseeno!

Prihodnost je zelena

V zadnjih časih vse večji pomen pridobiva koncept zelenega javnega naročanja. Z uvedbo tega načina se lahko namreč zmanjša okoljski vpliv javnega sektorja, bolj smotrno ravna s proračunskimi sredstvi ter hkrati pomaga podjetjem pri razvoju okoljsku manj obremenjujočih izdelkov, storitev in proizvodnih procesov.

Pomembno vlogo pri spodbujanju tega načina javnega naročanja imajo tudi lokalne skupnosti, pri čemer lahko izpostavimo primer Dunaja. Po ocenah naj bi na Dunaju zaradi zelenega javnega naročanja v obdobju 2004 – 2007 prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za 103.000 ton, zaradi namestitve naprav za varčevanje z vodo v javnih zgradbah pa naj bi stroške za vodo znižali za 1,5 milijona evrov na leto.

Dober primer je tudi Švedska, katerih izkušnja govori o razvoju novega, prvega okoljsko manj škodljivega reševalnega vozila, ki so ga lani maja izdelali v manjšem podjetju iz avtomobilske branže. Ta primer dobro kaže tudi vlogo podjetij pri tem konceptu.

Mitja Gaspari, Foto: Tamino Petelinšek/STA
Mitja Gaspari, Foto: Tamino Petelinšek/STA

Če se dotaknemo tega področja v Sloveniji, lahko ugotovimo, da je naša država nekatere premike v tej smeri že naredila – na primer, lani so na Ministrstvu za javno upravo na tak način izvedli skupno javno naročilo za nakup vozil in pisarniškega papirja, odprt pa je še razpis za nakup električne energije. Ob tem je minister za razvoj in evropske zadeve mag. Mitja Gaspari, ki je o tej temi spregovoril na konferenci posvečeni zelenim javnim naročilom, poudaril, da si bo Slovenija prizadevala, da do konca leta 2012 za osem skupin izdelkov in storitev 50 % naročil izvedenih v skladu z načeli zelenega javnega naročanja.