Dr. Jordan Cizeljeva poziva: Začnimo pri sebi!

Dr. Jordan CizeljevaDr. Romana Jordan Cizelj, slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, je pripravila odziv na moderatorsko poročilo spletnega posveta »Kako bomo premagali podnebne spremembe?«, ki je potekal od novembra lani do januarja letos. Poudarila je, da so mnenja in pogledi, ki so jih sodelujoči podali, zanjo kot poslanko v Evropskem parlamentu dragocen vir informacij, četudi so zelo različni. Tako lahko pomembno prispevajo k nadaljnji implementaciji politik, ki zadevajo okolje.

Ob tem je podala oceno podnebne konference v Koebenhavnu, za katero je povedala, da so doseženi rezultati razočaranje ter obenem pokritizirala tudi način potek konference. Dejala je, da bi morale države na pogajanja priti pripravljene se pogajati in tako doseči sporazum, ne pa trmasto vztrajati pri svojih željah. Tako je prepričana, da bo v prihodnje potrebno stvari spremeniti, če se bo hotelo doseči ambiciozen sporazum.

Dr. Jordan Cizeljeva je pozdravila oceno razpravljalcev po potrebnih spremembah ter spreminjanju navad pri samih sebi. Tako je tudi povedala, da sama ločeno zbira odpadke, ugaša luči, uporablja vrečke za večkratno uporabo, izbira izdelke z manj odvečne embalaže…

Za Donavo je ključno čezmejno sodelovanje

Srečanje na Dunaju, Foto: MOPVčeraj so ministri, pristojni za upravljanje z vodami iz držav, ki si delijo porečje reke Donave in Evropska komisija, sprejeli t.i. Donavsko deklaracijo. Med ukrepi, ki jih dokument vsebuje in ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2015, da se bi stanje Donave in njenih pritokov izboljšalo, so zmanjšanje onesnaževanja iz naselij in kmetijstva, preprečevanje negativnih učinkov človekovih posegov v reko, uvedba pralnih sredstev, ki ne vsebujejo fosfatov in ponovna renaturacija mokrišč.

Srečanje je potekalo pod organizacijo Mednarodne komisije za varstvo reke Donave, ki ji letos predseduje Slovenija. Naš okoljski minister prof. Roko Žarnić je v uvodnem nagovoru poudaril, da je temelj za večjo učinkovitost pri načrtovanju prilagoditvenih ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov podnebnih sprememb na vodni režim Podonavja ravno v okrepljenem čezmejnem sodelovanju.