Navadni tun je v nevarnosti

Evropska komisija je danes predlagala, da bi si Evropska unija začela prizadevati za ukrep, po katerem bi v naslednjem letu začela veljati prepoved mednarodne trgovine z navadnim tunom. Komisija namreč meni, da je stalež tuna, predvsem na račun mednarodne trgovine in posledično prekomernega ribolova, že zelo izčrpan.

O tem predlogu se bo tako razpravljalo z državami članicami, da bodo le-te skupaj oblikovale stališče do naslednjega zasedanja Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo v Dohi, Katar, med 13. in 25. marcem 2010.

Slovenska vojska skrbi za okolje

Slovenska vojska bo v soboto 17. aprila sodelovala v okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Na ta dan bodo večinoma aktivni v domačih krajih, en teden prej, v soboto 10. aprila, pa bodo izvedli akcijo na območjih in v objektih, ki so v lasti Ministrstva za obrambo po vsej Sloveniji. Tako bodo vzorčno sanirali nekaj divjih odlagališč ter na podlagi tega organizatorjem predstavili logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bodo soočili med čistilno akcijo.

Slovenska vojska, Foto: Emil Jalovec, GŠSVV Slovenski vojski so še povedali, da se zavedajo pomena dobrega odnosa do okolja, tako da tudi sicer zbirajo in ločujejo odpadke, kar imajo vzpostavljeno v vseh objektih Slovenske vojske. Prav tako pripisujejo pomembno vlogo izobraževanju pripadnic in pripadnikov s področja ekologije.