Archive for februar 22nd, 2010

22 februar

Navadni tun je v nevarnosti

Evropska komisija je danes predlagala, da bi si Evropska unija začela prizadevati za ukrep, po katerem bi v naslednjem letu začela veljati prepoved mednarodne trgovine z navadnim tunom. Komisija namreč meni, da je stalež tuna, predvsem na račun mednarodne trgovine in posledično prekomernega ribolova, že zelo izčrpan.


O tem predlogu se bo tako razpravljalo z državami članicami, da bodo le-te skupaj oblikovale stališče do naslednjega zasedanja Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo v Dohi, Katar, med 13. in 25. marcem 2010.

22 februar

Slovenska vojska skrbi za okolje

Slovenska vojska bo v soboto 17. aprila sodelovala v okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Na ta dan bodo večinoma aktivni v domačih krajih, en teden prej, v soboto 10. aprila, pa bodo izvedli akcijo na območjih in v objektih, ki so v lasti Ministrstva za obrambo po vsej Sloveniji. Tako bodo vzorčno sanirali nekaj divjih odlagališč ter na podlagi tega organizatorjem predstavili logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bodo soočili med čistilno akcijo.

slovenska vojska foto emil jalovec gssv Slovenska vojska skrbi za okoljeV Slovenski vojski so še povedali, da se zavedajo pomena dobrega odnosa do okolja, tako da tudi sicer zbirajo in ločujejo odpadke, kar imajo vzpostavljeno v vseh objektih Slovenske vojske. Prav tako pripisujejo pomembno vlogo izobraževanju pripadnic in pripadnikov s področja ekologije.