Kako zelena je lahko tehnika?

Greener gadgetsVčeraj se je v New Yorku pričela vsakoletna okoljska konferenca z naslovom Zelene-varčne elektronske naprave 2010. Na konferenci obravnavajo vsa vprašanja povezana z energetsko učinkovitostjo in trajnostno zasnovo, od inovativnih napredkov pri pakiranju in proizvodnji izdelkov, vse do končnih rešitev – ekoloških embalaž – s poudarkom na  izkoriščanju obnovljivih virov energije v razvijajočih se državah.

Lani je bilo na konferenci predstavljenih nekaj odmevnih predlogov, kot npr. ta, da Coca Cola in Pepsi začneta uporabljati svoje pločevinke kot energetske zbiralce, kot tudi lekcijo o tem, kako je Dell povečal recikliranje uporabljenih proizvodov, in kako super-učinkovite luči BoGo pomagajo v vsakdanjem življenju ljudi v nerazvitih državah.

Konferenca se običajno zaključi s priljubljenim natečajem Greener Gadgets Design Competitions, kjer sodelujejo vsi, ki želijo predstaviti novo vrsto trajnostnih konceptov izdelka – od tistih, ki ustvarjajo svojo lastno energijo kot tudi tistih, ki si prizadevajo zmanjšati potrebo in porabo po električni energiji nasploh.

Ustanovljena Sekcija eko lobistov

untitledNa včerajšnjem srečanju so ustanovni člani društva Planet Zemlja sprejeli sklep, da znotraj društva ustanovijo Sekcijo eko lobistov. Odločitvi je botrovala predvsem potreba, ki so jo že od ustanovitve društva zaznavali v družbi, da bi interesne skupine, strokovnjaki za posamezna področja ter znanstveniki z organizirano izmenjavo informacij aktivno vplivali na sprejemanje slovenske in evropske regulative na področju ekologije.

Namen Sekcije bo pomagati vsem, ki imajo željo, interes ali idejo po spremembah slovenske in evropske ekološke regulative tako, da bo omogočala vsem ljudem kakovostnejše bivanje. Sekcija jim bo sistematično omogočala, da te svoje interese organizirano predstavijo evropskim in slovenskim regulatorjem. Pa naj gre za izvršno ali zakonodajno vejo oblasti.

Da je mogoče pozitivno vplivati na pravila, ki jih sprejemajo regulatorji, je društvo že dokazalo z nekaterimi dosedanjimi zakonodajnimi projekti kot so spremembe Zakona o davku na motorna vozila, predlog spremembe sistema javnega naročanja pri nakupu motornih vozil.