Archive for november 10th, 2010

10 november

Zaradi podnebnih sprememb Alpe še posebno prizadete

ledenik_t1-150x100 Zaradi podnebnih sprememb Alpe še posebno prizadeteCIPRA Slovenija in Služba vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe sta opozorila na najnovejša spoznanja o trendih segrevanja gorskega sveta v Sloveniji in opozorila na ukrepe, ki se v Sloveniji že izvajajo in bi se še morali izvajati, da bi se Alpe preusmerile k cilju ogljično nevtralne regije.

Kar 70% slovenskega ozemlja pokrivata alpski in hribovit svet. Mednarodna nevladna organizacija za varstvo Alp CIPRA je ob tem dogodku predstavila ukrepe za dosego ogljične nevtralnosti, ki so zapisani v tematskih dosjejih CIPRE.

16. Podnebna konferenca združenih narodov, ki bo potekala od 29. novembra do 10. decembra 2010 v mehiškem Cancunu, je ponovno priložnost, da svetovni politiki pokažejo zrelost in pripravljenost na skupne ukrepe za omilitev podnebnih sprememb ter prilagajanje nanje.