Archive for december, 2010

31 december

Srečno 2011!

2010-12-21-odmev-cestitika-dpz2 Srečno 2011!

30 december

Objavljen je multimedijski letopis, ki predstavlja glavne dosežke Evropske unije

 Objavljen je multimedijski letopis, ki predstavlja glavne dosežke Evropske unijeEvropska komisija je objavila vsakoletni multimedijski letopis, v katerem predstavlja glavne dosežke Evropske unije v minulem letu.

„Evropa in vi - kratek pregled dosežkov EU” je zbirka desetih zgodb o uspehu, v katerih je EU s svojimi ukrepi dosegla konkretne rezultate, ki koristijo državljanom na različnih področjih - od enotnih polnilcev za vse prenosne telefone do novih pravil za nadzor bank ter skupnih prizadevanj, da bi gospodarski krizi sledili nova rast in delovna mesta. Multimedijski format letopisa zagotavlja boljši dostop za širšo javnost, saj lahko državljani brošuro berejo prek spleta in si ogledajo tudi kratke video posnetke o vsaki predstavljeni temi, tiskana različica brošure pa bo kmalu na voljo v 22 uradnih jezikih EU.

29 december

Romana Jordan Cizelj tudi v letu 2011 zavezana področju podnebnih sprememb

romana_dpz-150x1502 Romana Jordan Cizelj tudi v letu 2011 zavezana področju podnebnih spremembEvropska poslanka Romana Jordan Cizelj (EPP/SDS) je v nedavnem pogovoru za spletni portal www.razglej.se spregovorila tudi o tem, kateri bodo njeni prednostni cilji v letu 2011, ki vse bolj glasno trka na vrata. Povedala je, da njene prednostne naloge ostajajo na področju podnebnih sprememb in energije.

»V prihodnjem letu se bom intenzivno ukvarjala s pripravo evropske zakonodaje o radioaktivnih odpadkih, zelo pomemben pa bo tudi dosje o tem, ali naj Evropska unija enostransko zniža izpuste toplogrednih plinov za 30 % namesto doslej dogovorjenih 20 % do 2020,« zagotavlja evropska poslanka iz Slovenije.

Foto: C Photo Europäisches Union

28 december

Jože Mraz: Čebele potrebujejo čisto okolje

joze-150x150 Jože Mraz: Čebele potrebujejo čisto okoljeJože Mraz, vsestranski človek. Igralec, mož, oče, dedek, čebelar. Povprašali smo ga, kakšno je njegovo mnenje o okolju in kazenskih ukrepih za napačno ločvanje odpadkov.

“Čebele res potrebujejo čisto okolje. Prepričan pa sem, da visoke denarne kazni za kršitelje niso pravi ukrep. Vzgoja, poštenje in morala, to je edina pot. Slovenski človek naivno misli, kadar greši in svinja okolico, češ, če ga nihče ne vidi in opazi pri njegovih »grehih«, da pač ne greši. Tudi Martin Krpan je tihotapil sol, cesarju pa se je zlagal, da je le nekaj brusov in kresilnih gob naložil. Nekaj takega je tudi med nami Slovenci in še se bomo morali vzgajati.”

27 december

Zakaj ob podnebnih spremembah ne smemo ostati ravnodušni

tanjacegnar1-150x100 Zakaj ob podnebnih spremembah ne smemo ostati ravnodušniNedavna podnebna konferenca pogodbenic konvencije ZN o podnebnih spremembah v Cancunu je bila namenjena dogovarjanju o ukrepih mednarodne skupnosti za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, zato so se je udeležili predvsem politiki.

Kot ugotavlja mag. Tanja Cegnar, svetovalka za podnebne spremembe na Agenciji RS za okolje (ARSO), podnebnih sprememb ne moremo več preprečiti niti z najbolj radikalnimi ukrepi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov; lahko jih le upočasnimo in omejimo, da nam ne povzročijo neobvladljive škode. Mednarodna pogajanja in iskanje skupnih zavez so nujno potrebni, saj zastavljene cilje lahko dosežemo le, če si bodo zanje prizadevale vse države.

In kaj razkrivajo podnebni podatki? Svetovna meteorološka organizacija je v Cancunu predstavila podatek, da je desetletje 2001-2010 najtoplejše po letu 1850, ko smo začeli instrumentalno spremljati povprečno svetovno temperaturo. Letošnje leto bo zelo verjetno tretje najtoplejše, pravi Cegnarjeva. Po njenih besedah tudi podatki za Slovenijo, ki jih zbira Agencija RS za okolje, kažejo, da povprečna temperatura narašča. Spreminja se tudi padavinski režim, vroči poletni dnevi so vse pogostejši, snežne odeje po nižinah pa je vse manj.

»Iz naših meritev so prav tako razvidni naraščajoči trend gladine morja, spremembe v pretokih rek in številu zaledenitve jezer, priča smo pogostejšim sušam, poplavam ter neurjem,« še opozarja Tanja Cegnar.

Vir: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N8130

23 december

Posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogorivi

ajdovscina-150x100 Posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogoriviEvropska komisija je danes objavila poročilo o posredni spremembi rabe zemljišč, povezani z biogorivi in tekočimi biogorivi. Poročilo ugotavlja, da posredna sprememba rabe zemljišč lahko zmanjša prihranke emisij toplogrednih plinov, povezane z biogorivi, prepoznava pa tudi vrsto negotovosti, povezanih z modeli, ki so trenutno na voljo.

Evropska komisija v sporočilu napoveduje, da bo izvedla oceno učinka, pri čemer bo upoštevala možne spremembe obstoječe zakonodaje. Poleg tega si bo na tem področju še naprej prizadevala za zagotavljanje, da so politične odločitve utemeljene na najboljših razpoložljivih znanstvenih dognanjih. Današnje sporočilo povzema analize, ki jih je Komisija opravila v zadnjih dveh letih, vključno s pregledom posvetovanj o tej temi, v katera so bili vključeni tako strokovnjaki kot širša javnost. Komisija se bo zdaj osredotočila na podrobno oceno najustreznejših možnih pristopov za reševanje tega problema, ki jo bo predstavila do julija 2011. Oceni bo, če bo to potrebno, sledil zakonodajni predlog za spremembo direktiv o energiji iz obnovljivih virov in o kakovosti goriva.

Vir: Evropska komisija