Odprtje Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

strela-150x100 Odprtje Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjevAgencija, katere sedež so države članice Evropske unije izbrale v Ljubljani, mora skladno z uredbo začeti delovati 3. marca 2011.

Pri delovanju trgov Evropske unije za električno energijo in plin bo imela glavno vlogo, in sicer bo dopolnjevala in usklajevala delo nacionalnih regulativnih organov, sodelovala pri oblikovanju pravil o evropski mreži, pod določenimi pogoji sprejemala zavezujoče posamične odločitve o pogojih dostopa do čezmejne infrastrukture in njeni obratovalni zanesljivosti, evropskim institucijam svetovala glede različnih vprašanj, vezanih na energetiko, in spremljala razvoj energetskih trgov.

Slavnostnega odprtja se bosta udeležila tudi evropski komisar za energetiko Günther Oettinger in evropski komisar
za okolje Janez Potočnik.
Vir: PEK
Foto: Wikipedia

Comments are closed.