Lučka Kajfež Bogataj o vplivih turizma na okolje

lkb Lučka Kajfež Bogataj o vplivih turizma na okoljeNa letošnji konferenci »Eko turizem - povezovanje kultur« je na enem izmed panelov nastopila tudi klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je povedala:

»Vsaka vrsta turizma ima negativen vpliv na okolje, saj vpliva na količino CO2 v zraku, kar bo v naslednjih desetih do dvajsetih letih močno vplivalo na podnebne spremembe, na porabo plina in nafte in še mnogo drugih naravi neprijaznih učinkov. Zato bo treba v prihodnje najti ustrezne rešitve za ohranitev narave in spremeniti naš odnos do okolja. Turizem se bo moral preusmeriti v eko turizem, ki skrbi za odgovorno ravnanje z naravo, za njeno ohranitev in za dobro počutje lokalnega prebivalstva.«

Skrb za čisto naravo ostaja na turistih samih. Kajfeževa zato opozarja: »Spoštujejo naj navade, tradicijo in predpise kraja, kjer se nahajajo, izogibajo naj se aktivnostim, ki naravi škodujejo in in spodbujajo storitve in proizvode eko turizma.«

Tags: , ,

Comments are closed.