Večja učinkovitost pri prijavljanju izlitij nevarnih snovi v morje

Veleposlanik JarcOd 26. do 30. aprila je na sedežu Mednarodne pomorske organizacije potekala Mednarodna konferenca za revizijo Konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v povezavi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (krajše Konvencija HSN).

Konvencija, ki je bila oblikovana v letu 1996, predvideva odškodnino in režim odgovornosti za nezgode (povezane s katerokoli snovjo, razen nafte), ki lahko v primeru izlitja oziroma prenosa v morsko okolje škodujejo živim virom in morskemu življenju ali na splošno ovirajo uporabo morja. Ker konfencija še ni stopila v veljavo, je Mednarodna pomorska konvencija oblikovala protokol, v katerem so zapisane pravne rešitve težav, ki so preprečevale ratifikacijo konvencije. Težave so večinoma povezane z obveznostmi držav pri javljanju sprejema nevarnih snovi. Med podpisnicami protokola je tudi Slovenija.

Slovenija, katere delegacijo je vodil veleposlanik Iztok Jarc, je bila na plenarnem zasedanju izvoljena kot podpredsednica konference. Vse to kaže na ugled države v mednarodnem okolju.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Dr. Žarnić sprejel veleposlanika Kubescha

Sprejem veleposlanikaVčeraj je minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić sprejel veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji dr. Erwina Kubescha. Glavni temi pogovora sta bili geodezija in vodno gospodarstvo. Razlog za to je bližajoče redno zasedanje Stalne slovensko – avstrijske komisije za vodno gospodarstvo, ki bo potekalo od 17. do 19. maja.

Oba sogovornika sta se strinjala, da omenjena komisija deluje zelo dobro. Beseda je tekla tudi o sodelovanju v Alpski konvenciji, kjer sta bila minister in veleposlanik enotna glede mnenja, da gre med državama za utečeno in močno sodelovanje. Poudarila sta pomembnost implementacije Akcijskega načrta za podnebne spremembe ter drugih skupnih projektov in načrtov. Dr. Žarnić pa je veleposlaniku predstavil tudi pobudo za pripravo Dinarske konvencije.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor