Preveliko onesnaževanje zaradi prenizke uporabe javnega prometa

lpp-busiVčeraj je v Ljubljani potekala predstavitev celovitega koncepta javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Kot kažejo raziskave se promet v prestolnici in okoli nje konstantno povečuje, kar je sicer dobro za razvoj regije in panog, a hkrati slabo vpliva na okolje in kakovost bivanja v tako prometnem središču.

Tako je projekt Strokovne podlage urejanja javnega prevoza poiskal odgovore na slabšanje prometne situacije, skozi to pa so razvili celovit koncept javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji v prihodnje. Koncept naj bi vodil do povečanja uporabe javnega prometa ter tako zmanjšanja onesnaževanja ter tudi prometnih konic.

Predstavitve se je udeležil tudi minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, ki je povedal, da brez sodobnega javnega potniškega prometa ni trajnostne mobilnosti. Za hitrejši razvoj trajnostne mobilnostipa je potrebno razviti sistem potniških terminalov ter logistično povezati postajališča različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa. S pospešenim razvojem se tako izboljšuje dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, med katerimi bi ponovno morala prevzeti glavno vlogo mestna in primestna železnica.

Kot je tudi dejal dr. Žarnić, gre za kompleksen in celovit projekt, ki presega napore samo ene lokalne skupnosti, posameznega naselja ali mesta. Tako je spodbudno, da se ta problematika obravnava v širšem okviru – in sicer na celotni Ljubljanski urbani regiji. Izziv je sicer velik, a cilji so ob sodelovanju ključnih akterjev, občin Ljubljanske urbane regije, ministrstev za okolje in prostor ter promet in Službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dosegljiv.

Vir: MOL in Ministrstvo za okolje in prostor

Na Bledu bodo odstranili vsiljivo rastlino

V počastitev dneva biotske raznovrstnosti, ki bo 22. maja, so na Bledu pripravili razstavo slik otrok iz Vrtca in Osnovne šole Bled. Slike mladih ustvarjalcev bodo krasile okna tamkajšnjih trgovin. V okviru tega bodo to in naslednjo soboto (15. in 22. maj) organizirali tudi otroške delavnice, na katerih bodo otroci s kredo risali živali ter rastline na asfalt pred vhodom v Grajsko kopališče.

Prav tako v počastitev tega dne in hkrati za zaščito tamkajšnje flore, bodo to soboto, 15. maja, pod organizacijo Društva za varstvo okolja Bled odstranjevali agresivno tujerodno rastlino Japonski dresnik. Le-ta namreč zraste do tri metre visoko in uničuje okoliško vegetacijo ter povzroča erozijo obale. Kot so ugotovili pri Društvu je na Bledu kar 100 rastišč te rastline, ki jih je potrebno odstraniti, da se prepreči širjenje.

Hkrati z akcijo odstranjevanja uničevalske rastline, bodo izdali tudi zloženko, ki bo ozaveščala o sami rastlinei ter kako škodljiva je. Zloženka pa bo ljudem tudi predstavila načine, kako to rastlino odstraniti in kako preprečiti, da bi se ponovno naselila.

Zainteresirane vabijo, da se jim pri odstranjevanju pridružite to soboto, 15. maja, ob 8.30 na parkirišču pred hotelom Krim na Bledu. S seboj je potrebno imeti zaščitne rokavice ter kakšno orodje, ki bo pomagalo odstraniti vsiljivo rastlino. Akcija bo predvidoma trajala 4 ure.