24. maj – Evropski dan parkov

Park24. maj 2010 je v Evropi proglašen za Evropski dan parkov. Dan je razglasila Evropska zveza naravnih in narodnih parkov EUROPARC v spomin na ustanovitev prvih devetih narodnih parkov na Švedskem v letu 1909. Evropski dan parkov je namenjen širjenju znanja in zavesti o pomeni varovanja narave, biotske raznovrstnosti ter trajnostnega razvoja v širših zavarovanih območjih narave.

Glavna tema letošnjega evropskega dneva parkov je problem zagotavljanja biotske raznovrstnosti znotraj parkov, kar je povezano z dejstvom, da je leto 2010 leto biotske raznovrstnosti. Številni parki po Evropi ter njihova flora in favna so namreč vedno bolj ogroženi. Opaziti je mogoče tudi številne težnje, da bi upravljanje parkov potekalo s pomočjo zasebnega kapitala. To pa lahko predstavlja težavo v primeru, da želja lastnikov po čim višji dobičkonosnosti prevlada nad željo po zaščiti parkov.

Foto: openphoto.net

Karavana varne kemije

karavana-varne-kemije-2V okviru Tedna kemijske varnosti (zadnji teden v maju 2010) smo v društvu Planet Zemlja začeli akcijo »Karavana varne kemije«. Pod imenom se skriva dogodek, ki je obiskal različne vzgojno-varstvene zavode (VVZ), osnovne in srednje šole (OŠ in SŠ), knjižnice, podjetja in druge ustanove po Sloveniji.

Glavni namen karavane je osveščati javnost o načinih preprečevanja nepotrebnega izpostavljanja otrok nevarnostim, ki nanje ter tudi na nas pretijo prav na vsakem koraku. To so toksini v hrani, igračah, kozmetiki ter drugod. Karavana želi javnosti predstaviti kemikalije, ki so oziroma niso škodljive za organizem posameznika, ki jih ta vase vnaša prek hrane, oblačil, kozmetike, ali pa se srečuje z njimi nevidno prek uporabe čistil, osveževalcev zraka… Karavana preko celega leta obiskuje številne kraje po Sloveniji ter v zainteresiranih ustanovah posreduje informacije javnosti.

Predavanja izvaja univ. dipl. inž. živil. tehnol. Tatjana Kruder, ki na poljuden, dopadljiv in hkrati strokoven način podaja znanja mladim, zaposlenim v prosveti, staršem otrok ali drugi zainteresirani javnosti.

V Društvu Planet Zemlja pričenjamo z akcijo »Karavana varne kemije«

KemikalijeZadnji teden v maju je že tradicionalno namenjen dogodkom, ki so organizirani v Teden kemijske varnosti (24. maj – 29. maj). Le-ta je namenjen ozaveščanju splošne in strokovne javnosti o varnem ravnanju s kemikalijami. V okviru Tedna kemijske varnosti bomo v Društvu Planet Zemlja začeli z akcijo »Karavana varne kemije«. Pod imenom se skriva dogodek, ki bo tekom leta obiskal različne vzgojno-varstvene zavode (VVZ) ter osnovne šole po Slovenijah.

Glavni namen karavane je osveščati javnost o načinih preprečevanja nepotrebnega izpostavljanja otrok nevarnostim, ki nanje ter tudi na nas pretijo prav na vsakem koraku. To so toksini v hrani, igračah, kozmetiki ter drugod. Karavana želi javnosti predstaviti kemikalije, ki so oziroma niso škodljive za organizem posameznika. Sodelovali bodo tudi številni strokovnjaki z omenjenega področja, kot je na primer Tatjana Kuder, univerzitetna diplomirana živilska tehnologinja ter pobudnica projekta, dr. Marko Vudrag, dr. medicine, specialist higiene ter številni drugi. Tako bodo strokovnjaki potovali po različnih krajih Slovenije ter zbranim posredovali svoja znanja o kemikalijah in podobnem.

Foto: Evropska komisija