Drugi Zeleni znak akcije Planetu Zemlja prijazno vozilo 2010 je prejel Volkswagen Golf

Predaja priznanjaČlani Društva Planet Zemlja so danes ob 10. uri obiskali sedež podjetja Volkswagen Slovenija. Tam so podelili drugi Zeleni znak akcije Planetu Zemlja prijazno vozilo 2010 za zmanjšanje povprečnih emisij vozil modela Volkswagen Golf prvič registriranih v Sloveniji od januarja do aprila 2010.

V podjetju so prejem priznanja utemeljili tako, da so se najbolje pripravili na spremembno sistema davčne zakonodaje v Sloveniji. Volkswagen je namreč že kmalu po uveljavitviji zakonodaje promoviral modele z nižjimi izpusti ter ugodnejšo ceno. Rezultat tega pa so nižji povprečni izpusti vseh njihovih najbolj prodajanih modelov vozil. Povprečni izpusti so se namreč iz lanskih 141 g/km zmanjšali na letošnjih 130 g/km. Ob skoraj tisoč statistično obdelanih vozilih modela Golf v prvi tretjini letošnjega leta ima več kot 47% vozil izpuste CO2 do 120 g/km.

Ob prejetju priznanja je direktor Volkswagen Slovenija Marko Škriba povedal, da je v zadnjih mesecih resnično opaziti povečano zanimanje kupcev za okolju bolj prijazne modele vozil. Dodal je, da nameravajo pri Volkswagnu okolju prijazne tehnologije pospešeno razvijati vse do leta 2013.

Zeleno glineno skulpturo na lesenem podstavku, ki simbolizira Zeleni znak akcije, je izdelala mlada slovenska umetnica Andrejka Štenkler. Vse skulpture, ki jih bodo prejeli nagrajenci akcije so unikati.

V Sloveniji bo v prihodnosti mogoč boljši nadzor nad vodami

VodaEvropska komisija je v preteklih dneh Službi vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sporočila, da je izdala odločbo za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Navedeni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Njegova vrednost je enaka 32,9 milijona evrov, delno pa bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 27,7 milijona evrov.

Glavni namen projekta je izboljšanje varnosti države pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo ter boljše možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti. Močno se bo izboljšalo tudi poznavanje, spremljanje in ocenjevanje vodnega okolja v Sloveniji. Boljše in zanesljivejše bodo tudi hidrološke in meteorološke napovedi, ki bo dolgoročno pomenile celovitejšo zaščito in ohranjanje vodnih virov zaradi natančnejših napovedi izrednih hidroloških razmer. V okviru projekta bodo tako na novo postavljena oziroma nadgrajena različna merilna mesta. 145 merilnih mest bo namenjenih spremljanju stanja površinskih voda, 46 merilnih mest bo služilo spremljanju kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda, 90 pa bo meteoroloških postaj. V okviru projekta bodo izvedene še nekatere druge investicije, med katerimi bodo na primer kupljeni prostori ta Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo ter posodobitev računalniškega centra in IT infrastrukture.

Vir: Evropska komisija; openphoto.net