Archive for september 7th, 2011

7 septembra

Bruselj sprejel sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo

eu-zastavaEvropska komisija je danes sprejela sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo in mednarodnem sodelovanju, v katerem je prvič doslej opredelila celovito strategijo za zunanje odnose EU na področju energije. Za uresničitev pristopa, kot ga je začrtala, je bistveno, da države članice EU izboljšajo medsebojno usklajenost pri opredeljevanju in uresničevanju konkretnih prednostnih nalog v zunanji energetski politiki.

Komisija je poleg sporočila predlagala tudi sklep o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Tak mehanizem naj bi dopolnil postopek uradnega obveščanja, ki že velja pri sporazumih o plinu, in ga razširil na vse vrste energije. Obenem bo služil kot instrument za izmenjavo informacij na ravni EU pred pogajanji s tretjimi državami in po njih. Delež uvožene energije v EU trenutno dosega 80 % v primeru nafte in več kot 60 % v primeru plina ter se še naprej povečuje.

Odločitve in sporazumi posameznih držav s tretjimi državami zato pomembno vplivajo na razvoj energetske infrastrukture in oskrbo z energijo v celotni EU. Med ukrepi, predlaganimi v danes sprejetem sporočilu, so tudi predlog novega partnerstva o projektih obnovljive energije z državami južnega Sredozemlja, možnost, da o energetskih sporazumih s tretjimi državami potekajo pogajanja tudi na ravni EU, kadar je to potrebno za dosego ključnih ciljev EU, ter zaveza, da se bo EU v večstranskih pogovorih zavzemala za sprejetje mednarodnih, pravno zavezujočih standardov jedrske varnosti.

Vir: PEK

7 septembra

Prepoved kajenja v avtomobilu

210px-smoke-by-a-window-in-a-pubV Walesu razmišljajo, da bi sprejeli zakon, ki bi voznikom prepovedoval kajenje, če so v vozilu prisotni otroci. Če bo zakon sprejet, bo Wales prva dežela, ki bo uvedla takšno prepoved.

Raziskave v Veliki Britaniji sicer kažejo, da je več kot polovica otrok, starih med 8 in 15 let, izpostavljenih cigaretnemu dimu v avtomobilu.

Vir:
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/07/13/wales-could-become-first-country-in-europe-to-ban-smoking-in-vehicles-carrying-children-91466-29046007/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vpliv_kajenja_tobaka_na_zdravje#Pasivno_kajenje