Brigita Šarc o ravnanju občin z odpadki

arso Brigita Šarc o ravnanju občin z odpadkiZ današnjo podelitvijo priznanj na Gospodarskem razstavišču se bo zaključil natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina 2012«, ki ga je društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Agencijo za okolje, Zavodom za gozdove Slovenije, Visoko šolo za tehnologijo in sisteme, Gospodarskim razstaviščem in Gradbenim inštitutom ZRMK pripravilo že tretje leto zapored.

Brigita Šarc iz Agencije za okolje je svoj vtis o ravnanju občin z odpadki strnila: »Vse občine imajo že uveden sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže, ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov pa še nekoliko šepa.«

Po ugotovitvah Šarčeve je zelo različna praksa po občinah glede ravnanja z gradbenimi odpadki in odpadnimi azbest-cementnimi strešnimi kritinami. »To sta dve vrsti odpadkov, ki se najpogosteje pojavljata na črnih odlagališčih, saj vsako nadaljnje ravnaje z njimi povzročiteljem prinaša stroške in najlažje jih je odvreči v naravo. V prihodnjem letu bo zanimivo po občinah poizvedeti, če imajo podatke, kakšna je vzročna povezava med možnostjo prepustitve teh dveh vrst odpadkov v zbirnem centu in nastajanjem novih črnih odlagališč,« je še pojasnila Šarčeva.

Comments are closed.