Bo Slovenija plačala finančno kazen zaradi zamude prenosa pravnega reda evropske direktive o kakovosti zraka v svojo zakonodajo?

Slovenija do 11 junija 2010 ni prenesla v svoj pravni red nove evropske direktive o kakovosti zraka, ki nadomešča štiri predhodne direktive s tega področja. Evropska komisija je Sloveniji konec novembra izrekla še drugi opomin in pozvala, naj to naredi v dveh mesecih. Evropska komisija lahko v nasprotnem primeru vloži tožbo na Sodišču EU.sodisce1 Bo Slovenija plačala finančno kazen zaradi zamude prenosa pravnega reda evropske direktive o kakovosti zraka v svojo zakonodajo?

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Uredbo o kakovosti zunanjega zraka in Pravilnik o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega zraka. V slovenski pravni red bosta prinesla novo direktivo o kakovosti zunanjega zraka. Uredba o kakovosti je trenutno v medresorskem usklajevanju in bo posredovana v sprejem na vlado.
Evropska komisija že trikrat vložila tožbo proti Sloveniji na Sodišči EU zaradi kršenja pravnega reda EU na področju okolja, vendar pa Slovenija do sedaj še ni plačala kazni.
Marca 2009 je bila Slovenija prvič obsojena zaradi kršitev pravnega reda EU na področju okolja, ker ni v predpisanem roku ustrezno prenesla direktive o okoljski odgovornosti v svojo nacionalno zakonodajo.
Oktobra 2010 pa je Sodišče EU z ugotovitveno sodb presodilo, da Slovenija krši pravo Evropske unije, odločbe IPPC direktive.
Ugotovitvena sodba zaradi neizpolnjenih obveznosti po IPPC še ne pomeni finančno sankcijo za Slovenijo, vendar lahko Evropska komisija v tej zadevi nadaljuje postopek proti Sloveniji tako, da državo s ponovnim opominom pozove, naj kršitev v določenem roku odpravi, sicer lahko vloži tožbo proti Sloveniji tožbo z zahtevkom za plačilo denarne kazni.

Tags:

Comments are closed.