Ocenjevanje ladijskih emisij v zraku

ladja-150x100 Ocenjevanje ladijskih emisij v zrakuSkupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je objavilo referenčno poročilo, v katerem podaja pregled metodologij za ocenjevanje ladijskih emisij v zrak, opisuje tehnološke rešitve in analizira možne politike za zmanjšanje emisij ogljika in onesnaževanja zraka v tem sektorju. Pomorski promet je odgovoren za okoli 4 % svetovnih antropogenih emisij ogljikovega dioksida, kar je na ravni ogljičnega odtisa približno enako Nemčiji.

Emisije, ki jih povzroča mednarodni pomorski promet, zaenkrat še niso zakonsko urejene, vendar o njih potekajo razprave v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) in okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Pomorski promet je glede emisij toplogrednih plinov sicer okoljsko najprijaznejši način prevoza, vendar naj bi se po ocenah ob odsotnosti ukrepov emisije ladij do leta 2050 povišale za 150 do 200 %. Trenutno okoli 50 000 trgovskih ladij opravi prevoz 90 % dobrin na svetovni ravni, zaradi česar svetovno gospodarstvo nujno potrebuje pomorski promet.

Comments are closed.