Zelena vožnja

zelena-voznja Zelena vožnja31. decembra 2012 je začela veljati nova evropska zakonodaja (norma “Euro VI”), ki predpisuje znižanje izpustov dušikovih oksidov (za 80 %) in prašnih delcev (za 66 %) iz novih vrst tovornjakov in avtobusov.

Novi predpisi bodo poleg koristi za zdravje in okolje prinesli tudi koristi za industrijo: uvajajo namreč na svetovni ravni usklajene postopke preskusov in standarde, s katerimi naj bi se okrepil izvoz evropske avtomobilske industrije. Poleg tega je avtomobilska zakonodaja EU zdaj poenostavljena in se lahko začne hitreje izvajati, saj so uredbe, ki se uporabljajo neposredno po sprejetju, nadomestile direktive, s čimer je odpravljeno čakanje na njihov prenos v 27 nacionalnih zakonodaj.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-4_en.htm?locale=en
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/eurovi/index_en.htm

Slika: FreeDigitalPhotos.net

Tags: , , ,

Comments are closed.