Transalpin – spoznavanje alpske prometne problematike

TransalpinVčeraj so na drugi gimnaziji v Mariboru predstavili simulacijsko igro o prometu v Alpah. V uvodu sta o Alpah in prometni problematiki spregovorila Janez Bizjak, strokovni sodelavec Ministrstva za okolje in prostor ter Zlatko Podgorski, predstavnik Ministrstva za promet, kasneje pa so skozi igro spoznavali promet ter njegove vplive v  Alpah.

Namen igre Transalpin je spoznavanje alpske prometne problematike, medsebojnih vplivov prometa, gospodarstva in turizma ter tudi njihovega skupnega vpliva na alpsko okolje. Igra velja za učni pripomoček za višje razrede, v njej pa igralci sami posegajo v razvoj prometa in eksperimentirajo z različnimi ukrepi ter tako neposredno opazujejo posledice svojih ukrepov.

Evropa 2020

Evropska komisija je včeraj predstavila strategijo Evropa 2020. V središču omenjene strategije sta izhod iz krize ter priprava gospodarstva EU na novo desetletje.

Tako v dokumentu izpostavljajo tri ključne elemente rasti, ki morajo biti udejanjeni s konkretnimi ukrepi tako na ravni EU kot tudi v posameznih članicah. Med te elemente spada premišljena rast ter preko tega spodbujanje znanja, inovacij, izobraževanja in digitalne družbe. Prav tako je pomembna trajnostna rast in s tem večja gospodarnost proizvodnje ob spodbujanju konkurenčnosti ter vključujoča rast, pri čemer je pomembna večja udeležba na trgu dela, pridobivanje znanj in boj proti revščini.

Ob tem so se dotaknili tudi področja podnebja in energetike ter med konkretno opredeljene cilje dodali tudi uresničevanje cilja 20/20/20 z okoljskega področja.