Začenja se evropski teden trajnostne energije

energijaZ današnjim dnem se je pričel evropski teden trajnostne energije, ki je del kampanje Evropske Unije o trajnostni energiji za Evropo. Namen kampanje je doseganje energetskih ciljev EU na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, čistega prevoza in alternativnih goriv.

Teden je odprl komisar za energijo znotraj Evropske komisije Günther Oettinger, ki je dejal, da je sedaj pravi trenutek za oblikovanje in začetek uresničevanja dolgoročne energetske politike EU, katere bistvo mora biti dekarbonizacija in »zelena rast«. Teden trajnostne energije bo trajal vse do 26. marca. V tem času se bo v Bruslju odvilo kar 90 dogodkov, v drugih državah pa okrog 270 prireditev. Širom Evrope se bo dogodkov in aktivnosti udeležilo preko 3.500 udeležencev.

Vir: Evropska komisija, Foto: openphoto.net

Danes je svetovni dan voda

voda22. marec 2010 je v svetu proglašen za svetovni dan voda. Le-tega obeležujemo od leta 1992, ko je bil oklican s strani Generalne skupščine Združenih narodov. Glavni namen svetovnega dneva voda je opozoriti javnost na pomen vode za življenje in ter poudariti načine, kako izboljšati naš odnos do le-te.

Tako je v preteklih dneh Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavila poročilo o stanju voda v Sloveniji v letu 2009 v skladu z Vodno direktivo Evropske Unije. Agencija je pripravila dve oceni, in sicer za površinske in podzemne vode. Za površinske vode sta bili oblikovani ocena kemijskega in ekološkega stanja voda. Kemijsko stanje voda predstavlja obremenjenost voda z nevarnimi snovmi. Le- ta je v slovenskih površinskih vodah majhna, saj ima po ocenah ARSO 95% površinskih voda dobro kemijsko stanje. Ekološko stanje voda pa odraža kakovost in sestavo biološke združbe ter se razvršča v pet razredov kakovosti. Od 155 vodnih teles površinskih voda jih 48 ne dosega ciljev, ki so določeni z Vodno direktivo, ostali pa so razvrščeni v razrede ekološkega stanja.

ARSO pa je objavila tudi oceno za stanje podzemnih voda. Glede na kemijsko stanje so podzemne vode najbolj obremenjene na severovzhodu Slovenije ter v okolici Celja. Največjo težavo predstavlja onesnaženje voda z nitrati in s pesticidi. Po ocenah ARSO je slabo stanje z visoko ravnjo zaupanja določeno za Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. Slabo stanje z nizko ravnjo zaupanja pa je značilno za Vzhodne Slovenske gorice. Na ostalih področjih je moč opaziti dobro kemijsko stanje.

O nujni skrbi za vode in stanju voda v Sloveniji pa so spregovorili tudi na današnji novinarski konferenci, ki se je je udeležil minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić. Govora je bilo tudi o Načrtih upravljanja z vodami, ki bodo v Sloveniji pripravljeni v letošnjem letu.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, Foto: openphoto.net

Okoljsko obarvan rojstni dan Komisarja Potočnika

Danes je svetovni dan voda, prav tako pa je danes rojstni dan Evropskega komisarja za okolje – dr. Janeza Potočnika. Rodil se je torej na dan, ko ljudje veliko pozornosti posvečamo vodam ter preko tega naravi in okolju. Dan, povsem primeren za okoljskega komisarja, kateremu okolje in Zemlja pomenita toliko.

Dr. Potočnik se je rodil v Kropi, leta 1958. Doštudiral je za doktorja ekonomije, kasneje pa se je bolj posvetil delovanju na različnih področjih političnega življenja, predvsem povezanega z EU. Tako je bil vodja pogajalske skupine Slovenije za vstop v EU, bil je minister za evropske zadeve, v prejšnjem mandatu pa je prvič postal komisar Evropske komisije. Na tem položaju je sedaj že drugič, upravlja pa resor okoljskih zadev.

Ljudje o njem pravijo, da je preudaren, zanesljiv, glede na to, da sta mu pri Evropski komisiji bila zaupana že dva mandata, pa tudi dober mednarodni politik. Predvsem pa nas veseli njegova naklonjenost okolju in ohranjanju naše Zemlje »zelene«.

Foto: Evropska komisija

Tekst: www.razglej.se