Komisar Potočnik pri predsedniku Türku

Predsednik republike dr. Danilo Türk je danes sprejel evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika. Po srečanju je predsednik Türk povedal, da sta se s komisarjem Potočnikom pogovarjala o temah, ki zadevajo tako EU kot tudi Slovenijo. Pri tem je Türk izpostavil, da je EU izpostavljena resnim vprašanjem, ki jih je s seboj prinesla gospodarska kriza.

Na srečanju pa sta sogovornika spregovorila tudi o temah, ki spadajo pod resor komisarja Potočnika. Tako sta se strinjala, da bo potrebno letos več pozornosti nameniti vprašanjem biotske raznovrstnosti, ki so bila doslej po mnenju predsednika v senci prizadevanj proti klimatskim spremembam. Ob tem je predsednik kot najbolj pereči okoljski tematiki v Sloveniji izpostavil težave pri razvoju energetike in prometa.

Potrebno bo zmanjšati količino tovornega prometa

Foto: openphoto.netDanes je Evropska komisija na sodišču Evropske Unije vložila tožbo oziroma začela s postopkom proti Republiki Sloveniji. Razlog je neupoštevanje evropske zakonodaje na področju okolja. Tokrat gre za preveliko koncentracijo nevarnih delcev PM10 v zraku. To je že tretja tožba Evropske komisije proti Sloveniji na področju okolja. Zadnja je bila vložena 4. februarja, torej nekaj več kot mesec dni nazaj.

Delci PM10 so namreč zelo škodljivi za ljudi in okolje, v atmosferi se pojavljajo v tekočem ali trdnem stanju. Sestavljeni so iz organskih in anorganskih snovi. Glavni povzročitelji njihovega nastanka so cestni promet, industrijski procesi, gradbene dejavnosti in ogrevanje. Vlada je že pred časom sprejela operativni program za boj proti omenjenim delcem, vendar se ukrepi še vedno ne izvajajo v celoti.

V društvu Planet Zemlja menimo, da bi morala Slovenija zmanjšati količino cestnega tovornega prometa oziroma ga preusmeriti na druge alternative, na primer na železniški promet. Tako bi se močno znižale emisije v okolje, ki so posledica izpušnih plinov.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Okolju prijazne institucije EU

Recikliran papir v EPNa plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki je v marcu potekal v Strasbourgu, smo lahko opazili, da EP za svoje delo uporablja recikliran papir. Ob tem smo na Informacijsko pisarno EP v Sloveniji naslovili nekaj vprašanj in tako izvedeli, da recikliran papir v EP uporabljajo že od leta 2000-2001.

Prav tako pa takšen papir uporabljajo tudi v slovenskem predstavništvu. Izvedeli smo tudi, da so stroški zaradi uporabe recikliranega papirja malenkost višji, saj je le-ta nekaj dražji od navadnega papirja.

Poleg uporabe recikliranega papirja pa v EP tudi na druge načine skrbijo za čim bolj okolju prijazno delovanje. Pri čemer se za doseganje svojega cilja, zmanjšanje ogljikovih emisij za 30 % do leta 2020, poslužujejo kopice drugih ukrepov, ki jih zajemajo v shemi EMAS (sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij).

Tako v EP na primer uporabljajo le energijo, ki izhaja iz obnovljivih virov, za potovanja uporabljajo železniški promet, njihove nove stavbe v Bruslju pa so zgradili ekološko učinkovito. S to shemo pa poskušajo vplivati tudi na navade zaposlenih. Ti morajo sedaj tiskati dokumente obojestransko, prav tako morajo čez noč izklopljene računalnike, kar še dodatno zmanjša porabo energije, spodbujajo pa tudi manj potovanj in več video konferenc.

Kljub vsemu, kar so že naredili na področju okolju bolj prijaznega delovanja institucij EU, se zavedajo, da to še zdaleč ni dovolj. Tako bodo v prihodnosti dodajali še druge načine, s katerimi bodo zmanjševali svoje emisije in ravnali bolj ekološko.

Vir: www.razglej.se