Plovba po donavskem povodju

Srečanje v Zagrebu, Foto: MOPV Zagrebu se je včeraj, 10. marca, zaključil drugi sestanek, katerega glavni namen je spremljanje uresničevanja tako imenovane »Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju«. Cilj izjave je podajanje smernic odločevalcem pri odločanju, ki se nanaša na vprašanja prevoza v notranjih vodah in na ekološko trajnost.

Srečanja so se udeležili predstavniki Mednarodne komisije za Savski bazen, Mednarodne komisije za zaščito reke Donave, Donavske komisije, Evropske komisije ter predstavniki drugih nacionalnih organov, ki so pristojni za področje plovbe ter zaščito okolja na obravnavanih območjih.

Glavna tema sestanka je bilo uresničevanje »Skupne izjave«, ki jo skupaj izvajajo zgoraj naštete organizacije. Na sestanku so bili postavljeni kriteriji za presojo odprtih projektov na področju plovbe po reki Dravi in Savi. Prisotni pa so oblikovali tudi končno delovno verzijo Priročnika o integralnem načrtovanju projektov plovbenih transportnih območij. Pomemben del srečanja je bil namenjen tudi usklajevanju medsektorskega načrtovanja in čezmejnega sodelovanja ter izmenjavo informacij o ovirah na področju plovbe po celinskih vodah in zaščite okolja.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Peterle o okoljski politiki Makedonije

V februarju je evropski poslanec Lojze Peterle vodil prvi obisk delegacije Odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta v Makedoniji. Srečali so se z ministrico za notranje zadeve, ministrom za okolje ter predsednikom makedonske vlade Nikolo Gruevskim.

Na srečanju z okoljskim ministrom je Peterle govoril o možnostih izboljšanja okoljske politike v Makedoniji, pri čemer bi bil poseben poudarek na kakovosti ter nivoju vode v Ohridskem, Prespanskem ter Dojranskem jezeru in v reki Vardar.

Kot so še povedali v Peterletovem kabinetu, je z ministrom govoril tudi o možnostih boljšega čezmejnega sodelovanja na podlagi evropskih standardov. Ob tem je Peterle še poudaril pomen ekosistemov Makedonije in nujnost trajnostnega razvoja, ki bo spoštoval in tako ohranjal te ekosisteme ter ogrožene rastlinske in živalske vrste.

Vir: www.razglej.se