Evropska komisija poskuša znižati ogroženost biotske raznovrstnosti tal

farmingLeto 2010 je leto biotske raznovrstnosti. Zaradi pomembnosti biotske raznovrstnosti tal je Evropska komisija namenila posebno pozornost prav tej temi. Zato je bilo v februarju 2010 dopolnjeno in dokončano poročilo o biotski raznovrstnosti tal, ki nosi sporočilo o pomembnosti celotnega ekosistema za nadaljnji razvoj vseh živih bitij.

Poročilo opisuje funkcije prsti, njen doprinos k ekosistemu ter pomen za dolgoročni razvoj človeške družbe. Prst namreč zagotavlja hrano, vlakna, gradbene material, čisto vodo in zrak. Pomembna je za uravnavanje podnebja, s pomočjo prsti so pridobljeni tudi antibiotiki, kot sta na primer penicilin in streptomicin. Prst zagotavlja tudi bivališče za približno eno četrtino živih bitij na Zemlji, zato lahko ena čajna žlička soli predstavlja na stotine različnih vrst živih bitij, milijon posameznih živih bitij oziroma številne povezave med njimi.

Slabo ravnanje s prstjo lahko še bistveno bolj poslabša podnebne spremembe ter ogrozi kmetijsko proizvodnjo. Neracionalno ravnanje lahko povzroči tudi slabšo kakovost podtalnice, kar dolgoročno vpliva na kakovost življenja vseh živih bitij. Biotsko raznovrstnost tal med drugim ogrožajo neprimerno kmetovanje, prekomerna paša, čiščenje vegetacije ter gozdni požari.

Zaradi velike pomembnosti biotske raznovrstnosti tal si že od leta 2006 prizadeva za zavezujočo zakonodajo na tem področju, vendar zaenkrat še ni bilo večjih uspehov. O naraščajoči pomembnosti področja priča tudi dejstvo, da bo okvirna direktiva o varstvu tal v začetku marca ponovno na dnevnem redu zasedanja okoljskih ministrov držav članic Evropske Unije.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Pomembnost preventivnih ukrepov v primeru vremenskih neugodnosti

vremeVlada je na svoji 72. redni seji, ki je potekala potekala 11. marca 2010, med drugim sprejela Predlog načrta za izvajanje nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2010. Predlog načrta temelji na Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. S sprejetim načrtom bo vlada v prihodnje seznanila vse občine in druge nevladne organizacije.

Preventivni ukrepi so v zadnjih letih pomembni predvsem na področju načrtovanja in urejanja prostora, varstva pred požarom, seizmoloških, meteoroloških in hidroloških dejavnosti, transporta ter drugega. Zato se bodo uredili in upoštevali preventivni ukrepi in dejavnosti z vidika učinkovitega preprečevanja nastanka nesreč, zmanjševanja njihovih posledic ali vzpostavljanja pogojev za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč, če do nesreče resnično pride.

Dobro pa je urejen sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Za to je v uporabi evropska številka za klic v sili 112. Le-to podpirajo različni centri za obveščanje. Centri zbirajo in obdelujejo pridobljene podatke ter opravljajo dispečersko službo za vse reševalne postaje ter druge določene funkcije.

Kot je zapisano v Resoluciji, bo na področju izobraževanja in usposabljanja dana prednost posodobitvi in povečanju infrastrukturnih zmogljivosti oziroma nadaljevanju načrtne nadgradnje in razširitve programov usposabljanja organov vodenja, pripadnikov, reševalcev ter drugih pomembnih enot. Nadgradili pa se bodo tudi drugi programi, ki se nanašajo na posebne tematike (kot je na primer kulturna dediščina).

V letu 2010 bodo aktivnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami usmerjene v uresničevanje glavnih ciljev, kot je izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih. Izboljšane bodo tudi zmogljivosti na področju opazovalnih omrežij. Zaradi vremenskih neugodnosti bo povečana učinkovitost, racionalnost ter odzivnost ob nesrečah, predvsem tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme.