Slovenija pospešeno izdaja dovoljenja na področju direktive IPPC

logarska-valley_osnovna1Na 72. seji vlade, ki je potekala 11.3.2010, je vlada med drugim sprejela stališče Republike Slovenije (RS) do tožbenih navedb Evropske komisije proti RS glede direktive IPPC (zmanjševanje emisij v zrak, vodo ter zemljo, racionalna porabo surovin, večja energetska učinkovitost…). Direktiva ureja področje celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja okolja. Stališče je vlada poslala Državnemu pravobranilstvu, ki bo vodilo postopek zastopanja Slovenije pred sodiščem Evropske Unije.

Direktiva IPPC zavezuje podjetja, da začnejo uvajati najboljše razpoložljive oziroma možne tehnike. Zato direktiva od vseh držav članic zahteva, da izdajo operativna dovoljenja za procesne nastavitve v industriji. V dovoljenju so navedeni pogoji mejnih vrednostih emisij ter merila za pravilne procesne namestitve. V dovoljenju je zapisano tudi zagotovilo, da se bo uporabljala najboljša razpoložljiva oprema.

Do konca februarja 2010 je Slovenija izdala 120 dovoljenj, v upravnem postopku pa je trenutno še 36 vlog. Pristojni organi si prizadevajo, da bi bila vsa dovoljenja izdana in podeljena do konca meseca junija 2010. Slovenija je torej vpeljala pospešene postopke za izdajo vseh potrebnih dovoljenj.

EU in obnovljivi viri energije

Foto: www.freeimages.co.uk Evropska komisija je danes objavila oceno, v kateri je zapisano, da naj bi EU presegla cilj 20% deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Oceno so pripravili na podlagi nacionalnih napovedi držav članic, pokazala pa je še, da bo 10 držav članic nacionalne cilje preseglo, 12 držav jih bo doseglo s pomočjo nacionalnih virov, 5 državam pa cilja ne bo uspelo doseči.

Ob tem je Günther Oettinger, evropski komisar, odgovoren za energijo povedal, da te napovedi kažejo, kako resno jemljejo države članice tematiko obnovljivih virov energije in kako so pripravljene pospešiti domačo proizvodnjo.

To predstavlja zelo pomemben dejavnik za doseganje zastavljenih ciljev, prav tako pa je pozitiven znak za okoljevarstvene aktivnosti. Po njegovih besedah je zdaj tako ključna naloga EU, da pomaga državam članicam ne le doseči temveč preseči zastavljen cilj 20%.

Vir: Novinarsko središče EU