Kacinova pobuda koristna tudi za okolje

Jelko Kacin, poslanec EPEvropski poslanec Jelko Kacin je sporočil svoj namen, da Evropskemu parlamentu poda pobudo za spremembo izvedbe zasedanj, ki jih imajo v okviru EP. Kot je povedal, se mu ne zdi smiselno, da poslanci, z vsemi svojimi asistenti ter drugimi strokovnimi sodelavci, septembra ponovno dvakrat pridejo v Strasbourg.

Kot pravi sam, je prepričan, da se da na tem področju prihraniti precej časa in tudi denarja ter tako pokazati državljanom, ki so konec koncev tisti, ki jih volijo in so v časih finančne in gospodarske krize ravno tako primorani varčevati, da tudi evropske institucije varčujejo.

Prav tako pa lahko pri tem vidimo ustrezen pristop z okoljevarstvenega vidika. Če se lahko prepreči dvakratno potovanje in tako vsaj malo pripomore k zmanjšanju onesnaževanja ter k skrbi za okolje, se nam zdi, da je to vsekakor dobra ideja.

Vir:  www.razglej.se

Prihodnost ravnanja z odpadki

V hotelu Lev v Ljubljani je danes potekal posvet Ravnanje z odpadki v zakonodajni praksi in v praksi lokalnih skupnosti. Posveta se je udeležil tudi okoljski minister dr. Roko Žarnič. Predstavil je načrte ministrstva za dopolnitev zakonodaje in prihodnje urejanje področja ravnanja z odpadki, kjer je poudaril izgradnjo regijskih centrov.

Na posvetu je prisostvoval tudi predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes, ki je poudaril, da bo zahteva po razrešitvi doletela tudi sedanjega okoljskega ministra, če ne bo pripravljen na reševanje problematike odpadkov.

V Sloveniji je namreč količina mešanih komunalnih odpakov prevelika v primerjavi z drugimi ločeno zbranimi frakcijami odpadkov. Zaradi tega bo morala Slovenija v prihodnjih letih bistveno več narediti na področju preprečevanja nastajanja mešanih komunalnih odpadkov ter oblikovati boljši oziroma drugačen sistem sortiranja omenjenih odpadkov. Potrebno pa bo določiti tudi kazni, ki bodo sledile neizpolnjevanju zahtev. Osnova za čim boljšo dosego ločevanja odpadkov bo izobraževanje vseh prebivalcev Slovenije.

Eden izmed ciljev, ki jih narekuje Evropska direktiva o ravnanju z odpadki, je povečati količino po teži gospodinjskih in drugih podobnih odpadkov (papir, kovine, steklo) za ponovno uporabo ter recikliranje za najmanj 50%. To naj bo doseženo do leta 2020.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor