Nov evropski rdeči seznam ogroženih vrst

Evropska komisija je naročila nov evropski rdeči seznam ogroženih vrst, ki kaže, da v Evropi je v nevarnosti za izumrtje 9 % metuljev, 11 % hroščev in 14 % kačjih pastirjev. Nekaterim izmed vrst pa grozi globalno izumrtje, zaradi česar so bile dane na novi svetovni seznam ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov.

Evropski rdeči seznam ogroženih vrst opredeljuje vrste, katerih obstoj je ogrožen na regionalnem nivoju in s tem daje možnost za pravočasne ukrepe. Vrstam je na seznamu dodeljena ena izmed stopenj ogroženosti, nato pa se določi tudi kje te vrste živijo, kakšne so grožnje, ekološke zahteve njihove vrste in kakšni ukrepi morajo biti sprejeti za njihovo ohranitev.

Vir: Evropska komisija

Projekt 10:10 za znižanje ogljikovih emisij

1010-logo-1Britansko veleposlaništvo v Ljubljani se je pridružilo kampanji 10:10. Gre za projekt, pri katerem poskušajo združiti vsak sektor britanske družbe, pri čemer jih bo povezovala skupna ideja – s skupnim trudom doseči znižanje ogljikovih emisij za 10 % v letu 2010.

Ob tem britanska ambasada v Ljubljani spodbuja tudi preostale organizacije in posameznike, da se pridružijo tej akciji in znižajo svoje emisije iz naslova elektrike, fosilnih goriv, vozil in letalskega prevoza za 10 % v tem letu.

Za ta projekt so se v Veliki Britaniji odločili, ker želijo do leta 2050 svoje emisije znižati za 80 %. Pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da to ne bo mogoče, če ne bodo že zdaj začeli s konkretnimi dejanji.

Do tega trenutka se je projektu že pridružilo 58.135 posameznikov, 2.277 podjetij, 1.532 šol in univerz ter 1.244 drugih organizacij. Tako so na uradni spletni strani pripravili prijavni obrazec, hkrati pa tudi nasvete, kako lahko sodelujoči dosežejo cilj zmanjšanja emisij za 10 % v letošnjem letu.

Vir: Britansko veleposlaništvo v Ljubljani in spletna stran projekta 10:10

Dr. Žarnić po mesecu ministrovanja

Po prvem mesecu delovanja kot minister za okolje v Republiki Sloveniji je dr. Roko Žarnić spregovoril nekaj besed o svojih vtisih ter pogledih, povezanih z ministrstvom. Ob začetku je poudaril, da je ministrstvo zelo veliko, ima veliko različnih nalog in področij, kar pomeni, da je tudi časa relativno malo za različne stvari. Tako je izpostavil tista področja, ki so se mu že ob prevzemu ministrstva zdela ključna in za katera je prepričan, da so še vedno aktualna in bodo posledično zahtevala veliko njegovega časa.

Najprej je izpostavil vprašanje učinkovitosti delovanja ministrstva, kot je dejal, se namreč v javnosti pojavljajo razne pripombe in kritike, ki se njemu zdijo dobrodošle in so tudi nekakšno vodilo do tega, da se učinkovitost spremlja in nadzoruje. Tako je povedal, da sicer ne načrtuje velikih sprememb na tem področju, bodo pa prisotne nekatere modifikacije, ki bodo olajšale delo celotnega kolektiva.

Dotaknil se je tudi teme ravnanja s komunalnimi odpadki, za katero meni, da je preveč izpostavljena in posledično zasenči nekatera druga, enako pomembna področja. Prav tako je izpostavil kohezijske projekte, pri čemer je poudaril, da morajo tisti, ki pričakujejo sredstva, izpolniti svoje dolžnosti v nekem času, saj drugače ni mogoče dodeliti denarja.

Na tematiko Nature2000, ki se njemu zdi ravno tako pomembna, je dodal, da zelo ceni napore različnih okoljevarstvenikov, vseeno pa se je potrebno zavedati, da mora na nekaterih področjih sobivati tudi človek, na katerega je treba pomisliti, preden se določa ta območja. Tako je po njegovem mnenju potrebno najti načine za koeksistenco živalskega in rastlinskega ter človeškega sveta, pri čemer je potrebno upoštevati tudi ekonomski vidik.

Za konec pa se je dotaknil še v zadnjih mesecih precej pereče teme – tretje razvojne osi. Ob tem je poudaril, da je le-ta pomembna za razvoj območij, ki so precej odmaknjena. Zato bo potrebno najti načine, da se to izpelje in omogoči povezavo teh območij z ostalimi.

Za čas upravljanja ministrstva za okolje bo minister Žarnić tako čas namenil različnim tematikam, ne le zgoraj omenjenim, temveč širšemu spektru nalog, ki zadevajo okolje in okoljsko problematiko naše države.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor